sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut, Ilisimatusarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik sulisussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 02-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-01-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78635456
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Om stillingen:
Du vil blive placeret i Økonomi- og Energiafdelingen og vil sammen med din kollega på energiområdet være en central del af afrapporteringen for implementering af Naalakkersuisuts sektorplan for Energi- og Vandforsyning. Du vil sammen med din kollega være et bindeled til Nukissiorfiit, Grønlands energiforsyning, der står for den daglige planlægning og drift af energiforsyningen.

I afdelingen varetages en bred opgaveportefølje, og du kan blandt andet komme til at arbejde med:

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, taler, besvarelse af § 37 spørgsmål, mv.
 • Tværgående koordinerende funktioner overfor andre afdelinger og myndigheder
 • Rådgivning af ledelsen i forbindelse med udarbejdelse af energipolitik
 • Afrapportering på implementering af nye Sektorplanen for Energi- og Vandforsyning
 • Økonomi- og budgetstyring, sagsbehandling samt sekretariatsfunktioner
 • Formidlingsopgaver som udarbejdelse af pressemeddelelser, taler og bidrag til kampagner
 • Markedsføring af grønlandske energipotentialer

De konkrete arbejdsopgaver vil afhængige af dine kvalifikationer og erfaringer. 

Om dig:
Vi søger en medarbejder med erfaring fra en politisk organisation og/eller fra det private erhvervsliv.

Vi ser derfor gerne, at du:
 • Har en relevant faglig uddannelse på kandidatniveau
 • Kan arbejde selvstændigt og have overblik over større projekter
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation og/eller det private erhvervsliv
 • Trives med vekslende opgaver
 • Er fleksibel, omhyggelig og har en analyserende tilgang til løsning af problemstillinger
 • Har gode sproglige kompetencer herunder grønlandsk, dansk og engelsk

Du har det godt med politisk opmærksomhed på de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, løsningsorienteret og har et godt humør.

Om Departementet for Erhverv,Energi, Forskning og Arbejdsmarked
:
Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked er en spændende arbejdsplads. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og med plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. I departementet er vi ca. 36 medarbejdere. Derudover har departementet to underliggende enheder, Forbruger- og Konkurrencestyrelsen og Nukissiorfiit.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia