sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik kisitsillaqqissumik misissueqqissaarisartussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 25-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-10-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81179205
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Misissueqqissaarinerit annertuut suliarineri kajungernartippigit? Paasissutissat annertuut isumagineri paasinerilu sungiusimavigit? Naatsorsueqqissaarinikkut aningaasaqarnikkullu naatsorsuinernik paasiuminaatsunik suliaqarsinnaavit, kingornatigullu saaffigisanut siamasissunut paasisitsiniutiginissaat siunertaralugu allanut nassuiarsinnaavigit?
Taava Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Aningaasaqarnermut Misissueqqissaarinermullu Immikkoortoqarfimmi suleqatitaarissagitsigit ilimanarsinnaavoq.

Aningaasaqarnermut Misissueqqissaarinermullu Immikkoortoqarfik pillugu
Aningaasaqarnermut Misissueqqissaarinermullu Immikkoortoqarfik Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi inissisimavoq, Naalakkersuisoqarfimmilu akisussaaffigisatut suliassaqarfiit iluini siammasissumiksuleqatiginnippoq. Suliassat assut assigiinngiiaarput, ilaatigullu akinik misissueqqissaarinernik, kiffartuussinissamik isumaqatigiissutinik malittarinninnernik, periusissianik ineriartortitsinernik, atuutsitsilernernik, kiisalu naalakkersuisunik ikiuiuarnernik imaqarlutik. Aamma Naalakkersuisut nunatsinnilu suliffeqarfiit akornanni suleqatigiinnerup ataqatigiissaarnissaanut immikkoortoqarfik akisussaasuuvoq.

Atorfik pillugu
Misissueqqissaarisartutut inissisimaffinni pingaarnertut nunatsinni inuiaqatigiinnut suliassaqarfiit qitiusut arlallit iluinik ineriartortitsinermik suliaqartussaassaatit, ilaallutik nioqqutissanik pilersuinerit, puisit amiinik tunisisarnerit, aamma inuutissarsiorfinnik nutaanik ineriartortitsinerit. Taamaattumik nunatsinni inuussutissarsiorfiup ineriartortinnissaanut inuiaqatigiinni aningaasaqarnikkut missueqqissaarinernik periusissianillu suliaqarnermut atuutsitsilernermullu atatillugu naatsorsueqqissaarinerup aningaasaqarnerullu iluini piginnaasavit atugarilersinnissaannut periarfissaqassaatit. Tamakku saniatigut annikinnerusumik missingersuutinik aqutsinermik malitseqartitsinermillu aamma suliaqartassaatit.

Illit pillutit
Misissueqqissaarinernik naatsorsueqqissaarinernillu ilisimasalimmik suleqatigiittut sulisutsinnut suleqatissarsiorpugut, taannalu aamma allaffissorfittut/naalakkersuinikkut aaqqissuussaasumit aamma/imaluunniit namminersuutigisatut inuutissarsiorfiusumit misilittagaqassaaq. Takorusutagut tassaapput, illit:

  • attuummassutilimmik nangitsillutit ilinniagaqarsimanerit, ajornanngippat aningaasaqarnerup aamma/imaluunniit naatsorsueqqissaarisarnerup iluani
  • namminersuutigisannik suliaqarsinnaanissat
  • suleqatigiinermik nuannarisaqarnissat, aamma tamatuminnga iluarisaqarnissat, suliaqarfigisatut tunngavigisat iluanni aamma akimorlugit
  • anguniakkanik aalajangiusimasuunissat, pilersitserusuttuunissat, sulilluarniuteqartuunissallu
  • nalaatani artukkiisuni ataatsimut isiginnissinnaassutsimik attassisinnaanissat
  • Excelimik suliaqarnermik iternga tikillugu ilisimasaqarnissat
  • ajornanngippat naatsorsueqqissaarinermik suliaqarfinnik allanik ilisimasaqarnissat, soorlu SPSS-imik, SAS-imik imaluunniit R-imik, piumasaqaataanngilarli
  • oqaatsitigut piginnaasaqarluarnissat, ajornanngippat kalaallisut, danskisut tuluttullu
  • suleqatigiit akornanni akaareqatigiinneq naleqartillugulu ilalersugaqarfigissagit

Qinnuteqartumut eqqortumut specialkonsulentitut atorfinitsitaanissamut periarfissaqassaaq.

Atorfinitsitsinissamut oqaloqatiginninnerit, ataavaartumik ingerlanneqassapput.

Atorfimmut tunngatillugu paasissutissat amerlanerusut pisariaqartikkukkit Astrid Maria Spring Öberg saaffigisinnaavat uunga oqar.: +299 34 57 61, imaluunniit aobe@nanoq.gl imaluunniit Tuperna Olsen saaffigisinnaavat uunga oqar.: +299 34 56 11, imaluunnit tumo@nanoq.gl

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Ilulissat
EY Grønland
Nuuk
Vvs Firmaet A/S
Brøndum Grønland A/S
Nuuk