sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Isumaginninnermik siunnersorti

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 02-12-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-12-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84308555
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration, Socialvæsen

Handicap sagsbehandler - socialrådgiver


Udvidet handicapområdet søger en dygtig og engageret socialrådgiver til ansættelse pr. 1. januar 2023 eller efter nærmere aftale.


Ansættelsesstedet er pt. i Qaqortoq.


I forbindelse med sagsbehandlingen i henhold til loven om støtte til borgere med handicap, samt loven om støtte til børn, er det Kommune Kujalleqs målsætningen at yde en kvalificeret sagsbehandling, derfor ønsker vi en uddannet socialrådgiver, der har vilje til at være med i at løfte området.


Området skal være med til at sikre en sagsbehandlingen vedrørende døgninstitutionsanbragte borgere, børn og unge, sker indenfor rammer og retningslinjer uden at krænke de handicappedes rettigheder.


Krav til dig:

·Bachelor i socialarbejde - uddannet socialrådgiver - sagsbehandler.

·Generelt erfaring indenfor sagsbehandling i henhold til loven om hjælp til borgere med handicap, samt børn og unge.

·Gode samarbejdsevner, også tværfagligt internt og eksternt.

·Erfaring indenfor administrative og økonomiske opgaver.

·Har gode kommunikative og formidlingskundskaber til borgere der tager udgangspunkt i mestring af eget liv


Stillingen indeholder blandt andet:

·Handicapområdet, for at sikre sagsbehandling sker i henhold til regler.

·Udarbejdelse af handleplaner.

·Afklaring af støttemuligheder ud fra borgerens aktuelle behov, og opfølgning af tiltagene for at sikre ydelserne er korrekte.

·Medskabe og aktiv deltagelse for godt samarbejde og udvikling i afdelingen.

·Tilsyn omkring personer der støttes i henhold til handicaploven, tilsyn omkring anbragte ved døgninstitutioner, både i Grønland og Danmark.

·Tidlig indsats omkring støtte til børn og unge med handicap.

·Bidrag i forbindelse med udredning og afklaring omkring støtte for borgere med handicap i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.


Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:

Socialområdet reorganiseres pr. 1. januar 2023, hvor blandt andet handicapområdet og omsorgsområdet skal etableres, derfor er der gode muligheder for at handicap-, hjemmehjælps- samt terapiområdet påvirker udvikling af den gode borgerbetjening i spændende fremtid.


Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Hvor der er behov for tilkalde socialvagt ordning kan forventes tilkobles ordningen.


Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelse ført begynde, når kommune har indhentet børneattest. Straffeattest og børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.


Løn - og ansættelsesvilkår, vil ske i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for Socialrådgivere og sagsbehandlere ansat under Selvstyret og de Grønlandske kommuner.


Der stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.


Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til: Fagchef Maline Lyberth mail: mall@kujalleq.gl eller telefonnr. 64 53 73

 

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, bilagt ren straffeattest, kopi af eksamensbeviser, skal være kommunen i hænde som PDF-filer senest 19. december 2022


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger på papir eller mail, venligst send din ansøgning via hjemmesiden.


"Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette blev indført i nytår 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen”

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia