sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik AC-fuldmægtigimik aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmut pissarsiorpoq!

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 10-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-09-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81067862
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Socialstyrelsen søger en AC-fuldmægtig til Økonomiafdelingen med tiltrædelse 1. oktober eller efter aftale.
 
Socialstyrelsen er en styrelsen under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Økonomiafdelingen, Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Døgn- og visitationsafdelingen, Myndighedsafdelingen, Foranstaltningsafdelingen og Sekretariatet. Socialstyrelsen en arbejdsplads som byder på masser af faglige udfordringer og hvor sparring og samarbejde mellem afdelingerne vægtes højt. Vi har som mål at opbygge en kultur, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen.
 
Som AC-fuldmægtig i Økonomiafdelingen vil du primært skulle varetage følgende arbejdsopgaver:  

 • Økonomistyring for det Grønlandske-Danske tværgående arbejde vedr. udsatte børn og unge
 • Udarbejde finanslovsbidrag for Socialstyrelsen og dens underliggende enheder
 • Udarbejdelse af takster for døgninstitutionerne
 • Budgetlægning og budgetopfølgning for Socialstyrelsens samt de underliggende institutioner
 • Analyser og konsekvensberegninger af nye tiltag på Socialstyrelsens sagsområder
 • Medvirke til udarbejdelse og kvalitetssikring af diverse redegørelser
 • Medvirke til udarbejdelse af svarnotater mv.
  Vi forventer at du har: 
 • Relevant videregående uddannelse
 • interesse i at arbejde i en organisation i rivende udvikling
 • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling  
 • lyst til at tage et selvstændigt ansvar i løsningen af Socialstyrelsens opgaver
 • lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger
 • godt humør og gåpåmod
 • Det er en fordel hvis du behersker både grønlandsk og dansk i skrift og tale.
Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og at etablere et fælles tværgående arbejde herom. Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor koordinering af opkvalificerings- og kompetenceudviklingstilbud på det sociale børne- og ungeområde er et af dem. Stillingen udspringer således af det grønlandsk-danske tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen evt. anvises umøbleret personalebolig. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på stillingen og ikke en del af Selvstyrets almindelige boligmasse. Personaleboligen skal fraflyttes ved fratrædelse fra stillingen og senest, når projektet ophører.
 
Ansættelsestidspunkt
1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 30. september 2020 kl. 12:00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
  
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:
Afdelingschef i økonomiafdelingen, Lene Rohmann Hansen, på tlf.  (+229) 34 66 55 eller på e-mail lrh@nanoq.gl, eller faglig leder Nielsine Joelsen-Albrechtsen, på tlf. (+299) 34 23 95 eller på e-mail njoe@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia