sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik AC-fuldmægtigimik aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmut pissarsiorpoq!

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 10-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-09-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81067862
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik AC-fuldmægtigimik, aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmi 1. Oktober isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik pissarsiorpoq.
 
Pitsaaliuinermut Isumaginninnermullu Aqutsisoqarfik pillugu
Pitsaaliuinermut Isumaginninnermullu Aqutsisoqarfik, aqutsiviuvoq Naalakkersuisut ataaniittoq, ukunannga 6-nik immikkoortortalik: Pinaveersaartitsinermut Immikkoortortaq PAARISA, Aningaasaqarnermut Immikkoortortaq, ulloq unnuarlu- kiisalu inissititerinermut Immikkoortortaqarfik, Oqartussaatitaanermik Immikkoortortaq, Pinaveersaartitsinermut Immikkoortortaq Allattoqarfillu. Pitsaaliuinermut Isumaginninnermullu Aqutsisoqarfik suliffeqarfiuvoq suliat tungaasigut assigiinngitsunik unamminartulik, immikkoortortallu akunnerminni avitseqatigiinneq suleqatigiinnerlu annertuumik pingaartinneqarpoq. Anguniagaraarput suliffeqarfitsinni suleqataasut tamarmik ineriartortitsinermut nutaamillu eqqarsarnermut periarfissaqartinneqarnissaat.  
  
Aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigitut atorfimmi makku annermik suliassarissavatit:

 • Aningaasaqarnermut aqutsineq, Kalaallisut-danskisut akimortumik, meeqqat inuusuttuaqqallu inuuniarnikkut ajornartorsiuteqartut pillugit suliaqarnermi. 
 • Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmut aningaasanut inatsisissamut siunnersuusioqataaneq taamatullu immikkoortortani ataani inissisimasunik.
 • Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni akigititaasunik suliaqarneq
 • Missingersiuineq kiisalu Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmut aningaasanik missingersiuineq taakkulu immikkoortortaanik.
 • Misissueqqissaarnerit kiisalu Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup sulianut immikkoortortanut nutaanut suliniuteqarneranut tunngatillugu missingersiuilluni naatsorsuuserinerit. Nalunaarusianik assigiinngitsunik suliaqarneq pitsaassusaanillu qulakkeerinninneq
 • Inassuteqaatit akissutaannik allanillu suliaqarnermi peqataaneq
 Ilinnut naatsorsuutigisagut:  
 • Naleqquttumik qaffasissumik ilinniagaqarsimanissaq
 • Suliffeqarfimmi ineriartorfiusumi sulinissamut soqutigisaqarnissaq
 • Allattariarsornikkut oqalunnikkullu annertuumik piginnaasaqarnissaq  
 • Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiani suliassanut akisussaassusseqartumik namminersuutigalugu suliaqarusussusseqarneq
 • Sulianut akimortunut sammisunut suliaqarnissamut piumassuseqarnissaq, matumani ataasiakkaat suliaqarnerminni tammakkiisumik naammassisaqarsinnaanerannik suliaqarsinnaaneq
 • Qiimasuuneq piumassuseqarnissarlu
 • Kalaallisut danskisullu oqalussinnaallutillu allassinnaaguit pitsaaqutaassaaq
Naalakkersuisut Danmarkimilu naalakkersuisut oktober 2019-imi isumaqatigiipput Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu pillugit suliniuteqartarnermut suleqatigiinneq nukittorsarneqassasoq tamannalu pillugu suliffeqarfiit akornanni ataatsimoorussamik suleqatigiiffimmik pilersitsisoqassasoq.  Sulinermi suliniutinut angusassaqarfiusunut kaammattuutit 16 pilersinneqarput, taakkunanngalu suliassaq ataaseq meeqqanut inuusuttunullu tunngasuni suliassaqarfimmi piginnaanngorsaanermik piginnaasanillu ineriartortinneqarnissaanut neqeroorutinik ataqatigiissaarinermut tunngavoq. Taamaattumik atorfik kalaallit-danskillu suleqatigiinneranneersuuvoq aallaaviatigullu 2023-p naanissaata tungaanut killeqartinneqarluni, sivitsorneqarsinnaajumaarporli.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Inissiaq
Atorfimmut atatillugu pisatsersugaanngitsumik inissaqartitsisoqarsinnaavoq. Qinnuteqartut atorfitsik aqqutigalugu ineqartinneqareersut imaluunniit kommuninit Namminersorlutik Oqartussanilluunniit pigineqartunik ineqartut inissaqartinneqarsinnaanngillat.
Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Sulisumut inissiaq atorfimmut pituttugaavoq atorfimmiillu soraarnermi kingusinnerpaamillu suliniutip naammassippat qimanneqassalluni.

Piffissaq atorfiniffiusoq
1. oktober 2020 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit.
 
Qinnuteqarneq
Qinnuteqarnissamut periarfissaq kingulleq tassaavoq ulloq 30. september 2020 nal. 12:00
Atorfinitsitsinissamut oqaloqatiginninnerit taassuma kingorna pinissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Atorfimmut tunngatillugu paasissutissat amerlanerusut pisariaqartikkukkit Allattoqarfimmi pisortaq Lene Rohmann Hansen saaffigisinnaavat uunga oqar.: +299 34 66 55, imaluunniit lrh@nanoq.gl imaluunniit Nielsine Joelsen-Albrechtsen saaffigisinnaavat uunga oqar.: +299 34 23 95, imaluunnit njoe@nanoq.gl

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia