sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik imminortarnernik pinaveersaartitsinermut tunngasunut siunnersortissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 14-04-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-05-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81959578
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Pitsaaliuinermik aammalu eqqarsartaatsikkut peqqissuunermik piumassuseqartumik suliaqarnissamik kissaateqaruit aammalu nuna tamakkerlugu meeqqanut inuusuttunullu taakkualu ilaqutaannut allanngueqataarusussuseqarpit?
Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmi pinaveersaartitsinermut immikkoortortami Paarisami suliniutinik peqqissuunissamik siuarsaanermut pinaveersaartitsinermullu tunngasunik aammalu isumaginninnerup peqqinnissaqarfiullu iluini peqqinnissakkut siuarsaanermik pitsaaliuinermullu tunngasunik suliaqartarpugut. Suliaqarnerput inuit peqqissuunissaannut programimit Inuuneritta III-mit aallaaveqarpoq, aammalu najukkani innuttaasut oqaloqatiginerisigut peqqinnissakkut siuarsaalluni suliniutit aammalu pitsaaliuinernut suliat annertusarnissaat aallaavigalugu najukkami pingaarutilimmik suna kissaatigineqarnersoq aammalu aallartissallugu periarfissaqarnersoq.
Paarisami siunnersortitut suliatigut aqutsisoq ataaseq sulisullu arfineq-marluk arfineq-pingasut missaaniittut suliassaminnik ilisimaarinnilluartut suleqatigilissavatit. Atorfimmi inuttaqanngitsumi qitiutitaq tassaavoq imminut toquttarnerup pitsaaliornissaanut periusissamik nutaamik ineriartortitsinissaq.  Suleqatitit ingerlataqarfiit akimorlugit suliassaqarfinni immikkut ilisimasallit peqatigalugit ilaatigut suleqatigiisitamik pilersitamik ataqatigiissaarinermik suliaqartuussuusi. Taamatuttaaq kommunini ingerlataqarfiit akornanni oqallitsitsinernut pilersitsisuussaatit aammalu imminut toqunnertigut, imminut toqoriarnertigut aammalu imminut toqoriarnissamik siorasaarinertigut iliuuseqarnissanut tulleriiaartunut atuutsilernissaannut  malitseqartitsinissanillu qulakkeerinnittuussaatit.

Naatsorsuutigaarput, illit makkuninnga pisinnaasaqarlutillu piginnaasaqassasutit:

 • Atorfimmut atorfimmilu pingaartinneqartunut tulluartuusumik suliamut attuumassutilimmik ilinniagaqarsimasuuvutit. 
 • Pitsaalluinnartumik kommuninik ingerlatseriaasiinillu illisimasaqarluartuuvutit. 
 • Atuuttussanngortitsinissamut ingerlatsinernut misilittagaqarluartuusutit
 • Peqqinnissakkut siuarsaanermik pitsaaliuinermillu sammisatigut sulianut tunngasutigut paasisimasaqarluartutit.
 • Ptsaasunik suleqatigiinnissamut piginnaasaqartutit oqaloqatigiinnernillu pilersitsinissamut piginnaaneqartutit aammalu sulianik ilisimasallit immikkoortullu assigiinngitsut aqqutigalugit suleqatigiiffiulluarsinnaasunik aqqutissiuillaqqissuuvutit. 
 • Inuttut eqeersimaartuuvutit, tunniussimasuuvutit ineriartorusussuseqartuullutillu.
 • Inuiaqatigiinnut kalaallinut kulturiannullu ilisimasaqarluarputit.
 • Marlunnik oqaaseqartuusutit, kalaallisut danskisullu.
Illit ilaatigut makku suliarisassavatit:
 • Tamakkununnga suleqat peqatigalugu imminut toquttarnerup pitsaaliornissaanut periusissamik nutaamik ineriartortitsinissamut ataqatigiissaarisoq. 
 • Tamatumunnga periusissamik nutaamik aammalu suliniutinik nutaanik ineriartortitsinernuttaaq innuttaasunik ilanngussinissamik qulakkeerinninneq. 
 • Tamakkununnga tunngasutigut suliniutit pilersinneqareersut aallartinneqareersullu ingerlaannarlutik malitseqartinneqarput pisariaqartitsinerlu naapertorlugu aaqqinneqartarlutik.
 • Imminnut toquttarnermut pitsaaliuinernut tunngasutigut kommuninik, peqqinnissaqarfinnik, politiinik, ilinniartitaanerit tunngasutigut aammalu pisortaqarfinnik attuumassutilinnik allanik suleqateqarnernik oqalliseqarnernillu pilersitsisarnerit.
 • Suliamut tunngatillugu ilisimasanik ilisimasassarsiorneq ineriartortitsinerlu.
Ilinnut neqeroorutigisinnaavagut:
 • Immikkoortortaqarfimmut annertuumik ineriartorfiusumut peqataalissaatit.
 • Suleqatigiinnut aammalu suleqatigisanut aammalu siunersiueqatiginissanut suliassanut tunngasutigut pikkoriffeqarluartunut  ilanngutissaatit.
 • Suliffeqarfik isorniarfiunngitsoq ammasorlu aammalu sulisut iluarisimaarnissaanik pingaartitsiffiulluartoq
 • Atorfik suliassanut tunngasutigut inuttullu ineriartorfissatigut pitsaasunik periarfissalik
Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik pillugu                                                                          Paarisami siunnersortitut ulluinnarni suliatigut aqutsisumik sulianut tunngasutigut siunersiueqateqartassaatit, aammalu atorfinitsitaanermut tunngasut pillugit pineqartillugit Paarisap immikkoortortaqarfiata pisortaanut nalunaartartussaassaatit.
Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Naalakkersuisuni aqutsisoqarfiuvoq ukuninnga arfinilinnik immikkoortortaqartoq: Pitsaaliuinermut immikkoortortaq Paarisa, Aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfik, Ulloq unnuarlu inissititserinermullu immikoortortaqarfik, Innuttaasut tunaartaralugit immikkoortortaqarfik aamma Allattoqarfik. Immikkoortortaqarfiit qanimut suleqatigiittarput, suliffiuvorlu suliassanut tunngatillugu amerlasuunik unammilligassaqarfiusoq.
 
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut
Atorfik piffissaq tamakkerlugu suliffiuvoq (sapaatip akunneranut akunnerit 40-t) Nuuk Centerimilu Namminersorlutik Oqartussani inissisimalluni. Atorfimmut atatillugu angalangaatsiartarnissaq naatsorsuutigineqassaaq.

Atorfik 1.Juuli imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttalerneqarnissaa
kissaatigineqarpoq.

Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugu atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut pisattallu nassiunneqarnerannut pisinnaatitaaneq, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatigiinniarnissamut pisinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Ineqarneq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqanngilaq. Qinnuteqartorli Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnerminut atatillugu sulisutut ineqareersimaguni sulisunut inissiamik innersuussiffigineqarsinnaanini attatiinnassavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Paasissutissat allat
Atorfimmut tunngatillugu paasissutissat amerlanerusut pisariaqartikkukkit Immikkoortortaqarfimmi pisortaagallartoq Tina Evaldsen saaffigisinnaavat oqa.+299 56 55 09 imaluunniit mail-ikkut tiev@nanoq.gl imaluunniit suliatigut aqutsisoq Karo Thomsen Fleischer  oqarasuaatikkut +299 346613 imaluunniit mailimut: katf@nanoq.gl

Qinnuteqarnissamut killissarititaq: 07. maj 2021 kl. 12.00 (nunatsinni nalunaaqutaq malillugu)

E-mailikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Nuuk Cafe
Nuuk
Vectrus Services A/S
Pituffik, Thule Air Base
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen