sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik imminut toqunnissamut pinaveersaartitsisussamik AC-fuldmægtigissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 29-03-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-04-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84652868
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Pitsaaliuinermik aamma eqqarsartaatsikkut peqqissuunermik piumassuseqartumik suliaqarnissamik kissaateqaruit kiisalu nuna tamakkerlugu meeqqanut inuusuttunullu taakkualu ilaqutaannut allanngueqataarusussuseqarpit?
Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmi pinaveersaartitsinermut immikkoortortami Paarisami suliniutinik peqqissuunissamik siuarsaanermut pinaveersaartitsinermullu tunngasunik aamma isumaginninnerup peqqinnissaqarfiullu iluini peqqinnissakkut siuarsaanermik pinaveersaartitsinermullu tunngasunik suliaqartarpugut. Suliaqarnerput inuit peqqissuunissaannut pilersaarummit Inuuneritta III-mit aallaaveqarpoq, aamma peqqissunissamik siuarsaanikkut pinaveersaartitsinikkullu suliniutit najukkani innuttaasut oqaloqatiginerisigut kissaatigineqartut, pingaartinneqartut aallarnisarneqarnissamullu periarfissaqartut aallaavigalugit inerisarneqartarlutik.
Paarisami AC-fuldmægtigitut suliatigut aqutsisoq ataaseq sulisullu sisamat suliassaminnik ilisimaarinnilluartut suleqatigilissavatit. Atorfiup sammisassaa pingaarneq tassaavoq imminut toqunissamik pitsaaliuinerup nutaamik periusissiaata atuutilersinneqarnera. Suleqatitit ataaseq suleqatigalugu immikkoortortaqarfiit assigiinngitsut iluini sulianut immikkut ilisimasallit inuttaralugit suleqatigiissitamik pilersinneqarsimasumik ilaatigut ataqatigiissaarisassaatit. Taamatuttaaq kommunini immikkoortortat immikkoortortaqarfiisa oqaloqatigiilernerinut akisussaaffeqassaatit aamma imminut toquttarnerit, imminut toqoriarnerit aamma imminut toqunnissamik siorasaarinerit iliuuseqarfiginissanut tulleriiaartut atuutilernissaannut malitseqarfigineqarnissaannullu qulakkeerinnittassaatit.

Naatsorsuutigaarput illit makkuninnga pisinnaasaqarlutillu piginnaasaqassasutit:

 • Attuumassutilimmik ilinniagaqartutit, ajornanngippat kandidatitut imaluunniit masteritut, peqqissuulluni inuunermik siuarsaanermik aamma pinaveersaartitsinermik sulianik paasinnilluarsimasuusutit
 • Allallutit paasititsillaqqissuusutit.
 • Atuutilersitseriaatsinik misilittagaqarluartuusutit.
 • Ilinniagaq aallaavigalugu suleqatigiit aamma immikkoortortat immikkoortuisa oqaloqatigiinnerannik pilersitsisinnaasoq aamma suleqatigiinneq aqqutigalugu angusaqarsinnaasoq
 • Suliniutinik ineriartortitsinermillu suliaqarnermik misilittagalik.
 • Inussiarnersoq, alapernaatsoq aamma ammasoq.
 • Inuiaqatigiinnik kalaallinik aamma kalaallit kulturiinnik ilisimasaqarluartoq.
 • Kalaallisut dankisullu tamakkiisumik oqaasilik.

Illit ilaatigut makku suliarisassavatit:
 • Suliaqarfimmi suleqatit ataaseq suleqatigalugu imminut toqunnissamik pinaveersaartitsinermi suleriutsit nutaat atuutilersinneqarneri.
 • Suliaqarfimmi suliniutit nutaat inerisarneqarnerini innuttaasunik peqataatitsinissap qulakkeerneqarnera.
 • Suliaqarfiup iluani suliniutit pilersinneqareersut aallartinneqareersullu ingerlaannarlutik malitseqartinneqarput pisariaqartitsinerlu naapertorlugu aaqqinneqartarlutik.
 • Imminnut toquttarnermut pitsaaliuinermik oqartussat suliaqartut attuumassutillit; kommunit, peqqinnissaqarfik, politiit, ilinniarfeqarfiit oqartussallu allat oqaloqatigiilersinneqarneri suleqatiginerilu.
 • Suliaqarfiup iluani suliamut attuumassutilimmik ilisimasanik ilisimasassarsiorneq katersinerlu.

Ilinnut makkuninnga neqerooruteqarsinnaavugut:
 • Immikkoortortaqarfik assut ineriartortoq suliffigilissavat.
 • Suleqatigiit aamma suleqatigisartakkat suleqatigilissavatit kiisalu suliat aalalavigalugit isumasioqatigisartakkat suliassaminnut pikkoriffeqarluartunut ilanngutissaatit.
 • Suliffeqarfik ammasumik ingerlasoq kiffaanngissuseqarluni suliffigineqarsinnaasoq sulisullu iluarusullutik sulinissaannik pingaartitsisoq suliffigilissavat
 • Atorfik suliatigut inuttullu ineriartornissamut periarfissagissaartitsisoq
 • Suliat aallaavigalugit oqaloqateqarluni imaajartinnissamik periarfissalik.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik pillugu
Paarisami AC-fuldmægtigitut ulluinnarni suliatigut aqutsisoq suliat tunngasutigut siunnersiueqateqartassaatit, aamma atorfeqarnermut tunngasut pineqartillugit Paarisap immikkoortortaqarfiata pisortaanut nalunaartartussaassallutit.
Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Naalakkersuisut ataanni aqutsiveqarfiuvoq makkuninnga arfineq-marlunik immikkoortortaqartoq: Pinaveersaartitsinermut immikkoortortaqarfik Paarisa, Aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfik, Ulloq unnuarlu inissititerinermullu immikkoortortaqarfik, Oqartussanut immikkoortortaqarfik, Innuttaasunut immikkoortortaqarfik, Meeqqat ineriartornerannut immikkoortortaqarfik aamma Allattoqarfik. Immikkoortortat qanimut suleqatigiittarput, suliffeqarfimmilu suliatigut unammillernartorpassuaqartarpoq.
 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia