sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik, pilersaarutinut suleqatissamik pissarsiorpoq, meeqqanut immikkoortortami kajumissutsiminnik suliaqarnissap sinaakkusersorneqarnissaanut nukittorsaanissamut suleqataasussamik

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-10-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-11-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81303210
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Om stillingen
Du vil sammen med en projektleder udgøre et team, der står i spidsen for oprettelsen af en national koordineringsenhed, der kan skabe grundlag for etablering af et mere formaliseret samarbejde mellem de frivillige foreninger, Selvstyret og kommunerne. Formålet er, at de frivillige organisationer i højere grad medinddrages i løsningen af de socialpolitiske problemstillinger. Koordineringsenheden skal formidle, understøtte og videreudvikle fælles partnerskaber mellem de frivillige organisationer, Selvstyret og kommunerne og derigennem sikre, at frivillige organisationer i højere grad end hidtil kan bidrage til at løfte de sociale indsatser.
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Medvirke til udvikling af den nationale koordineringsenhed
 • Medvirke til udvikling af partnerskaber og netværk på tværs af frivillige foreninger, Selvstyret og kommunerne
 • Indsamle og udbrede viden om værdien af frivilligt arbejde, som kan styrke den frivillige indsats på nationalt plan og understøtte foreningerne i rekruttering og fastholdelse af frivillige
 • Være med til at skabe et nationalt kontaktpunkt for fonde, så de i højere grad kan byde ind på opgaver, der er efterspørgsel på i Selvstyret og i kommunerne
 • Skabe overblik over frivilligforeningernes indsatser og projekter samt gode resultater fra disse
 • Udvikle indhold til oplysnings- og kampagnestrategier på området
 • Medvirke til etableringen af en digital løsning med overblik over viden og indsatser på det frivillige børneområde. 
Vi søger en medarbejder, der:
 • Har interesse for og gerne erfaring inden for frivilligområdet
 • Har erfaring med projekt- og udviklingsarbejde
 • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling
 • Har en relevant uddannelse
 • Kan tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • Er struktureret og resultatorienteret
 • Er engageret og kan sikre gode samarbejdsrelationer på tværs af organisationer, faggrupper og sektorer
 • Har kendskab til det grønlandske samfund og grønlandsk kultur.
Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og at etablere et fælles tværgående arbejde herom.  Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor styrkede rammer for den frivillige indsats på børneområdet er en af dem. Stillingen udspringer således af det grønlandsk-danske tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil evt. kunne forlænges.
 
Stillingen er forankret i den tværfaglige forebyggelsesenhed Paarisa i Socialstyrelsen. Paarisa arbejder bl.a. med udvikling og implementering af nye sundhedsfremmende metoder og indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Tiltrædelsesdato:
1. januar 2020 eller.

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Myndighedsafdelingen, Den borgerrettede afdeling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen evt. anvises umøbleret personalebolig. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på stillingen og ikke en del af Selvstyrets almindelige boligmasse. Personaleboligen skal fraflyttes ved fratrædelse fra stillingen og senest, når projektet ophører.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Paarisa Ditte Sølbeck på ditt@nanoq.gl / +299 346037 eller faglig leder Kirsten Fencker på kfen@nanoq.gl / +299 346906.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 19. november 2020 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut