sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Sullissisunik Siunnersuinermut Immikkoortortaqarfimmut isumaginninnermut siunnersortimik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 06-06-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-06-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84841071
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Nuna tamakkerlugu meeqqat aamma inuusuttut pillugit suliassaqarfimmi kommunit sulianik suliaqartarnerannut tapersersuutaaqataarusuppit, aamma isumaginninnermut periutsitigut sulinikkullu sulianik suliarinninnermik misilittagaqarluarpit? Taava ilitsersuutit paasissutissartaasa ineriartortinnissaannut suliassanik tamatigoortunik, aamma meeqqat inuusuttullu pillugit suliassaqarfimmi sulianik suliarinnittarneq pillugu pikkorissaasarnerit sakkussallu ineriartortinnisaannut suliassaateqarpugut.

Atorfik pillugu:
Atorfik Meeqqat, Inuusuttut aamma Ilaqutariit pillugit suliaqartartuni inissisimavoq, suliassaqarfimmi tassani piginnaasanik ineriartortitsineq, siunnersuineq aamma ilitsersuineq kommunini meeqqat aamma inuusuttut pillugit suliassaqarfimmi sullissisunut sammititat suliarineqartarput.
Pingaarnertut suliassat tassaassapput Kalaallit Nunaanni meeqqat aamma inuusuttut atugarliortut pillugit pitsaanerusumik suliniuteqarnissaq pillugu Kalaallit-Danskit oqartussaasuisa suleqatigiinneranni assigiinngitsunik suliallit suleqatigiinneranni immikkoortortaqarfiup suliniutaanik inaarsaanissaq, uagut Sullissisunik Siunnersuinermut Immikkoortortaqarfimmi suliniut 5 aamma 6 akisussaaffigisuuavut. Atorfik suliniut 6-imut tunngatinneqarpoq, ingammik ilitsersuutit paasissutissartaasa suliarinerannut tunngatillugu, ilaatigut ilitsersuutissatut aalasuliat, sakkussat aamma ilitsersuutit sullissisunut tunngatitat suliarinissaat.
Misilittakkat ilinniarsimanikkullu tunuliaquttat apeqqutaatinnagit, sullissisut meeqqanik aamma inuusuttunik atugarliortunik aammattaaq ilaqutaannik sulineranni tapersersorniarlugit ilitsersuutit pissarsiariuminartut atoruminartullu ineriartortinnissaat Immikkoortortaqarfimmi anguniagaraarput.

Kalaallit Nunaanni meeqqat aamma inuusuttut atugarliortut pitsaanerusumik suliniuteqarfiginiarlugit Kalaallit-Danskit suliaqarfiini assigiinngitsuni suleqatigiinnermi atorfik suliniutinut atatillugu atorfinititsiniarneruvoq, aamma 2023-ip naaneranut killilimmik piffissaligaalluni, atorfeqarnerup sivitsorneqarnissaanut periarfissaqarluni.

Kalaallit Nunaanni meeqqat aamma inuusuttut atugarliortut pitsaanerusumik suliniuteqarfigineqarniarlugit Kalaallit-Danskit suliaqarfiini assigiinngitsuni suleqatigiinneq pillugu uani annertunerusumik atugaqarsinnaavutit.

Suliassatit pingaarnerit ilaatigut makkuussapput:

 • Ilitsersuutit paasissutissartaasa suliarinissaat
 • Immikkoortortaqarfiup piareersimasuutitaanut ilanngunnissaq, kommunit sulianik suliaqarneq pillugu siunnersorneqarnissaq ilitsersorneqarnissarlu pillugit piareersimasuutitanut mail-ikkut oqarasuaatikkullu saaffiginnittarput.
 • Suliat pillugit isumasioqatigiinneq, assersuutigalugu pikkorissaanissanik suliaqartarnissaq.
 • Kommunit sulianik suliaqartarnerannik tapersersuiniarluni suliniuteqarnermut suleqataasarnissaq.
 • Ilaatigut pikkorissaanernik ingerlatsisarnissaq aamma/imaluunniit internet-ikkut toqqaannartumik saqqumiisarnissaq

Ilinnut tunngasut
Inummik sulianik suliarinninnerup iluani misilittagaqqortuumik aamma meeqqat inuusuttullu pillugit suliaqarfimmi periutsitigut tunngavinnik peqqissaarussillaqqissumik pissarsiorpugut
Takorloorparput tassaasutit inuk ammasoq aamma eqinnaatsumik suliassanik assigiinngiiaartorpassuarnik suliarinnissinnaasoq, namminersorluni sulisinnaasoq, suliat immikkuualuttortaannut tappissoq, aammattaaq pingaartipparput suleqatinnut avitseqatiginnikkusuttarnissat, aamma suliffimmi pinasuartumik ikiorneqarnissamik pisariaqartitsiffiulertartumi sulisinnaanissat.

Naatsorsuutigaarput misilittakkat piginnaasallu ukua tulleriiaakkat amerlanersaat sikisarlutit anngaasinnaassagitit:
 • Isumaginninnermut siunnersortitut ilinniagaqarsimasoq
 • Meeqqat inuusuttullu atugarliortut pillugit atuagarsornikkut periutsitigullu nukittooq
 • Meeqqat inuusuttullu pillugit suliaqarfimmi sulianik suliarinnittarnermik misilittagalik, ilaatigut isumaginninnikkut misissuinerit suliarinerinik aamma iliuusissatut pilersaarusiat suliarinerinik misilittagalik.
 • Meeqqat tapersersorneqarnissaannik inatsimmik ilisimasaqarluartoq paasinnilluarsimasorlu
 • Qarasaasialerinermik ilisimasaqarluartoq
 • Suleqatiginnillaqqissoq aamma ataqatigiissaarillaqqissoq
 • Inoqatinut akuersaartumik pissusilik nukissallu qitiutillugit sulisartoq
 • Tulleriiaaraluni aaqqissuussamik suleriaasilik aaqqiissuteqarsinnaassuseqartorlu
 • Attaveqarfigisartagassanik pissarsiullaqqissoq
 • Kalaallisut danskisullu marluinnik oqaasilik
Uagut neqeroorutigaavut
Nuna tamakkerlugu sulianik suliaqartartut meeqqat inuusuttullu atugarliortut pillugit suliniarneranni  sulianik suliarinninnerni amerlasuuni arlalitsigut pisariusartuni ilisimasanik sakkussanillu tuniorarlugit tapersersornissaannut periarfissaqarneq.

Taakkua saniatigut makkua pissarsiarissavatit:
 • Sulisut suliatigut nukittuut, sulinitsinni piffik tamaat immitsinnut isumasioqatigiittarnissaq ikioqatigiittarnissarlu pingaartitaralutigit.
 • Aqutsisoq suliatigut illit piginnaasannik tatiginnittoq, piviusorsiortunik piumasaqaateqartartoq illillu ineriartornissannik salliutitsisoq.
 • Suleqatit pitsaasut peqatigiilluartarnissamik pingaartitsisut - aamma ulapaaraangatta.
 • Persuarsiorpalaanngitsumik attaveqatigiittarneq aamma nammineq suliarisartakkanut sunniuteqarsinnaaneq.

Tunuliaqutaasut
Naalakkersuisut danskillu naalakkersuisui Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu atugarliortut nukittunerulernissaat pillugu susassaqarfiit akimorlugit suleqatigiillutik suliniutigaat. Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu atugarliortut pillugit pitsaanerusumik suliniuteqarfiginiarlugit Kalaallit-Danskit suliaqarfiini assigiinngitsuni suleqatigiinnerisigut suliniutit 16-it sulissutigaavut, suliniutini siunertaavoq Kalaallit Nunaanni suliniutinik meeqqanut inuusuttunullu atugarliortunut iluaqutaasussanik ineriartortitsinissaq aamma suliniutaasunik tapersersuinissaq, matumani kommunit meeqqanik inuusuttunillu suliassaqarfiinik tapersersuinissaq, ilaatigut kommunini aqutsisut sulisullu sulianik sulianinninnissamut amerlanernik sakkussaqarnissaat isumagissallugu.
Taamaattumik illit IT-imik atuisinnaaguit iluaqutaassaaq, aamma Get Organized atornissaa pikkoriffigigukku iluaqutaassaaq, taamaanngippat soorunami peqqissaarussamik ilinniartinneqarumaarputit.

Uagut pilluta
Meeqqat, Inuusuttut aamma ilaqutariit pillugit suliniartartut Isumaginninnermi Aqutsisoqarfimmi Sullissisunik Siunnersuinermut Immikkoortortaqarfiup ataaniittuupput.  Sullissisunik Siunnersuisartut Kalaallit Nunaat tamakkerlugu kommunit meeqqanik, inuusuttunik innarluutillillu pillugit suliassaqarfiinik tapersersuinissaq suliassaraat.
Uagut piginnaasanik inerisaanerit pingaarnertut pikkorissaanertigut sanileralugillu ilitsersuinertigut neqeroorutigisarpavut, aammattaaq kommunini sulianut aalajangersimasunut tunngatillugu siunnersuisarneq ilitsersuisarnerlu.
Immikkoortortaqarfimmiittuupput Suligasuartartut, Meeqqanut, Inuusuttunut Ilaqutariinullu immikkoortortaqarfik, innarluutillit pillugit suliassaqarfik aamma AC´er/suliniut, aammattaaq suliatigut aqutsisoq immikkoortortaqarfimmilu pisortaq.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik immikkoortortaqarfinnut arfineq-marlunnut ukununnga agguataagaavoq: Pitsaaliuinermut immikkoortortaqarfik Paarisa, Aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfik, Ulloq Unnuarlu Innersuussinermullu immikkoortortaqarfik, Innarluutilinnut immikkoortortaqarfik, Sullissisunut Siunnersuisarfik, Innuttaasunut immikkoortortaqarfik aamma Allattoqarfik. Immikkoortortaqarfiit qanimut suleqatigiittarput, pitsaasunillu atugaqarnissaq assigiinngitsuunerpullu suliffimmiit pingaartinneqarlutik.
Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Meeqqanut, Inuusuttunut Ilaqutariinnullu Naalakkersuisoqarfiup ataaniittuuvoq.

Ulloq atorfiniffissaq
1. juli 2023 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Qinnuteqarnissamut killigititaq ulloq 26. juuni 2023
Atorfinitsitsiniarnermi oqaloqatiginninnerit tamatuma kinguninngua pinissaat naatsorsuutigineqarpoq.
 
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnissaannut pisinnaatitaaffik Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatigiinniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit pissapput.
Aallaavittut sapaatip akunneranut akunnerni 40-ni sulisarnissaq.

Naalagaaffimmi atorfillit aamma AC-mi isumaqatigiissutit arlallit malillugit sulisut Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsinneqarnerminnut atatillugu aningaasarsiaqaratik sulinngiffeqarsinnaatitaapput. Isumaginninnermut nunamullu namminermut ministeriaqarfiup aammattaaq kommuninut immikkoortortanullu Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsinneqarnermi aningaasarsiaqarani sulinngiffeqarnissamut qinnuteqaatit tigulluarneqartarnissaannik innersuussutigisimavaa. Sulinngiffeqarallarnissaq pillugu aalajangersakkat Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani inuit atorfinitsinneqartut uiinut/nuliaannut/aappaannut aamma atuupput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Paasissutissat sukumiinerusut
Atorfik pillugu paasissutissat sukumiinerusut pissarsiarusukkukkit sulianik aqutsisoq Ida Rasmussen oqarasuaammut uunga sianerlutit attaveqarfigisinnaavat:                                                                                                                                                          
+299 34 67 65 imaluunniit mail-imut uunga allaffigalugu idra@nanoq.gl.

Qinnuteqaat, CV, ilinniarsimanermut aamma pikkorissarsimanermut uppernarsaatit aammattaaq pappilissat attuumassutillit "Qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mailikkut qinnuteqaatit tiguneq ajorpavut.

Naalakkersuisut pillugit
Unammillernartunik suliassarsiorpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarisaq sunniuteqarfigissallugu kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit, taava Namminersorlutik Oqartussani atorfittaarnissaq ilinnut tulluarpoq.
Sulisut akornanni annertuumik akisussaaffeqarpalaarnissaq naatsorsuutigaarput sulianullu tunngatillugu piginnaasaqarluarnissaq pingaartillutigu, sulisut pissutsinik misissueqqissaartarnissaat pissutsinullu naleqqussarnissamut piareersimajuarnissaat pingaartillutigit. Tamatuma saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit tamakkiisumillu takunnissinnaanerit pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput Qitiusumik Allattoqarfik 650-it sinnerlugit amerlassusilinnik naalakkersuisoqarfinnut arlalinnut aammattaaq immikkoortortaqarfinnut avataaniittunut arlalippassuarnut agguataarsimasunik sulisulik. Katilluta inuit 2500-rujut sinneqartugut Namminersorlutik Oqartussanut attuumassuteqartuuvugut. Qitiusumik Allattoqarfiup Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat aammattaaq politikikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat suliassaraa.

                                                                                                                                 
Namminersorlutik Oqartussat pillugit sukumiinerusumik uani atuarsinnaavutit www.naalakkersuisut.gl/job

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia