sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Isumaginninnermut siunnersortit Task Force

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 02-10-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-10-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-76111798
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger 4 socialrådgivere til Central Rådgivningsenhedens Task Force.
 
Central Rådgivningsenhed er en enhed under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge.
 
Task Forceholdet skal kunne bistå kommuner, der har akut brug for hjælp, f.eks. i større sager om seksuelle misbrug af børn. Task Forceholdet skal kunne levere ekspertviden og –rådgivning på særlige områder, hvor der efterspørges hjælp lokalt. I sager om seksuelle overgreb skal holdet f.eks. kunne sendes ud til kommunerne med henblik på at bistå kommunens ansatte hele forløbet, både i forholdt til anmeldelse, afhøring af politi, samtaler med børn og forældre samt opfølgning.   
 
Socialrådgiverne skal være med til:

 • Råd og vejledning i konkrete sager i forhold til kommuner og relevante aktører for børn og unge der har været udsat for omsorgsvigt og/eller seksuelle overgreb.
 • Sidemandsoplæring/ fagligt bistand
 • Indgå i tværfagligt samarbejde internt og eksternt.
 • Koordinerende arbejde.
 • Løbende opdatering af socialfagligviden, metoder og indsats i samarbejde med enheden.
 • Indsamling og videreformidling af viden.
 
Vi forventer, at ansøgerne har:
 • har en socialrådgiveruddannelse
 • erfaring i at arbejde i en offentligt sektor
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • er god til at samarbejde og koordinere
 • ressourcefokuseret og anerkende tilgang
 • arbejder systematisk
 • gode egenskaber til at skabe relationer
 • arbejder selvstændig, struktureret og løsningsorienteret
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk.
 
Vi kan tilbyde et job med mange muligheder for faglig udvikling, samarbejde med mange samarbejdspartnere og aktører på området, som arbejder for at styrke indsatsen for børn og unge udsat for omsorgssvigt.
 
Om rejseaktivitet
Der skal forventes høj rejseaktivitet til tider i forbindelse med stillingen og man skal kunne rejse med kort varsel.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingerne alene anvises bolig til 1 stilling, dvs. der kan ikke anvises bolig til 3 af stillingerne.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Arnajaraq Poulsen på tlf. +299 34 60 14 eller på e-mail apou@nanoq.gl.
 
Ansøgningsfrist: 23.oktober 2019

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia