sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

IT-mut isumaqatigiissuteqarnermut inatsit, paasissutissanik illersuineq aamma suliassaqarfiit akimorlugit

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 19-05-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-06-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80298519
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Fænger det – så læs mere her. Digitaliseringsstyrelsen søger en jurist til vores juristteam.  
 
Juristteamet i Digitaliseringsstyrelsen består af dig og én anden jurist, der har fokus på ….
I er organisatorisk placeret under vores driftschef, men rådgiver og understøtter hele Digitaliseringsstyrelsen, og i et planlagt nyt tiltag – hele det fællesoffentlige i forhold til digitalisering.
 
Digitaliseringsstyrelsen er en tværgående styrelse, der har samarbejde med mange interessenter eksempelvis andre myndigheder, herunder også kommunerne og diverse leverandører – lokale og internationale, hvilket dine opgaver også vil afspejle. Det internationale perspektiv, herunder EU og Grønlands status som usikkert 3. land stiller særlige krav til, hvordan kontrakter og databehandleraftaler udformes.
 
Styrelsen udfører både nyudvikling og drift – og dermed indgås mange kontrakter. Det tværoffentlige fokus fylder og betyder, at der stilles krav til dine samarbejdsevner og din kommunikation til flere typer interessenter. Den brede kontakt- og kontraktflade betyder, at vi har brug for en jurist, der evner at se det større billede, kan arbejde på tværs af sektorer og organisationer, og som evner at forstå den sammenhæng, din del af et projekt indgår i.  
 
Vi forventer, at du kan:

 • yde en indsats i alle aspekter af IT-kontrakters livscyklus, lige fra kontraktbehovet fødes, til kontrakten ophører
 • rådgive om lovgivningsmæssige bindinger i projektfasen
 • forestå offentlige udbud, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og udbudsvurdering
 • kontraktforhandle og udarbejde kontrakter
 • rådgive kollegaer, chefer og andre myndigheder
 • give juridisk afklaring på diverse henvendelser
 
 Dine faglige kompetencer:
 • Du er cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Du har ekspertise i kontraktret og international kontraktret
 • Erfaring med udbudsret
 • Kendskab til persondatabeskyttelsesret
 • Erfaring med dataoverførsel til tredjeland
 • Indblik i økonomisk kontraktstyring
 
Har du ikke erfaring med det hele, er vi villige til at give dig de relevante kurser, certificeringer o. lign., da medarbejderudvikling er vigtig for styrelsen.
 
Personlige kompetencer:  
 • Glad og udadvendt med gode samarbejdsevner
 • Kan lide en travl hverdag
 • Arbejder selvstændigt, såvel som i teamwork
 • Har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser/interesser
 • Er struktureret og har systematisk tilgang til problemstillinger
 • Tager ansvar for at følge opgaverne til dør
 • Du har mod på at indgå i dialog på flere niveauer i organisationen og skaber relationer på tværs af fagområder
 • Kender samfundet og kulturen

Om Digitaliseringsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen blev etableret i 2013 og består af 3 afdelinger – Drift, Projekter og Digital Kommunikation, der alle samarbejder på kryds og tværs. Vores 27 medarbejdere arbejder hver dag for at digitalisere Grønland igennem Naalakkersuisuts Digitaliseringsstrategi. Strategien udstikker den digitale kurs de næste 4 år. Strategien er forankret i Digitaliseringsstyrelsen, og det betyder, at styrelsen arbejder med projekter, der skal fungere for det fælles offentlige og for alle borgere.
Målet er et mere digitalt offentligt Grønland, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder. 
 
I Digitaliseringsstyrelsen tror vi på, at arbejdsglæde kommer af, at alle ved, hvilken vigtig rolle de spiller i at opnå styrelsens mål. Transparens, kendte rammer og vidensdeling er vigtige elementer i styrelsen. Vi lægger vægt på, at vi fagligt kan supplere hinanden, og at vi har det sjovt i vores hverdag. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia