sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag Aasiaat - Kommune Qeqertalik søger en udvalgssekretær til INUA

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 19-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-11-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82841161
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

ALLAGARSIUTEQQITAQ Kommune Qeqertalik INUA-mut ataatsimiititaliap allattaanik pissarsiorpoq ulloq 1. december isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

Ataatsimiititaliap allattaatut Kommune Qeqertalimmi INUAp sulinerani politikkikkut allaffissornermut akisussaasuussaatit.

Atorfik INUAni inissisimavoq aamma illit qaninnertut pisortat tassaavoq allattoqarfimmut pisortaq.

Illit suleqatitit qaninnerit tassaapput suliassaqarfinni ataatsimiititaliap allattai makkunani Inuit, Inoqarfik aamma Siunnerfik ilinniagaq aallaavigalugu ataqatigiissaarisut allat kiisalu suliffeqarfiup avataanit suliassaqarfimmut soqutigisaqartut allat.

Ataatsimiititaliap sulinerani allaffissornermut akisussaanerup saniatigut ataatsimiititaliap siulittaasuanut Borgmester Ane Hansen-imut pingaarnertut attaveqaataassaatit. Ataatsimiititaliap INUAp Allattoqarfik/ineriartorneq, Ataatsimoorussamik aningaasartuutit allaffissornerlu, Akileraarutinit tapiissutit, nalimmassaanerit, Erniat, Naatsorsuutit oqimaaqatigiisinnerat, Aningaasaqarneq, Sulisoqarneq, Qarasaasiat atortuinik atuuttunngortitsineq ingerlatsinerlu, Illuutit Pisiniarnerlu pingaarnertut aallutarai.

Illit makku suliarissavatit aamma ulluinnaat ima imaqassapput:

-Ataatsimiititaliaq INUA kiffartuutissavat; ilaasortat arfineq-marluk sinniisussallu arfineq-marluk

-Illoqarfinni sisamani illoqarfiup pisortai, sulianut ataqatigiissaarisut ataatsimiititaliallu allattaasa allat suliamik saqqummiussissutit ilinnut nassiuttassavaat

-Allattoqarfiup pisortaata aamma aningaasaqarnermut pisortap suliassaqarfimmi ineriartorneq pisussatullu ilimanaateqartut pillugit paasissutissinneqartarnissaat malinnaatinneqarnissaallu illit akisussaaffigaat

-Inatsisit tunngavissaatitaasullu atuuttut suliamik saqqummiussinermi eqquutsinneqarnerannik nalinginnaasumik nakkutilliineq

-Allagaatit pingaaruteqartut tamakkerlutik qarasaasiamut toqqorneqarnissaannik suliamullu saqqummiussissutinut kakkiunneqarsimanissaannik qulakkeerineq

-Suleriaatsinik nalimmassaaneq aamma nutarsaaneq

-Aalajangernerit, pilersaarutit aamma suliniutit pillugit suliassaqarfimmi qaffasissusissaanik pilersitsinermik qulakkeerinninneq, Inatsisit imaluunniit ingerlatsinermi ineriartortitsinermi pilersaarutit suliassaqarfimmi illuatungerisanut attuumassutilinnut, sulianut aqutsisunut kiisalu immikkoortortaqarfinnut allanut qitiusoqarfinnut imaluunniit avataaneersunut suleqatinut ataqatigiissarnissaannik qulakkeerineq

-Naalakkersuinermik suliallit anguniagaasa qulakkeerneqarnerini akisussaaqataaneq


Ilinniakkat imaattuussasoq naatsorsuutigaarput:

-Pisariaqartumik ilinniagaqartutit, soorlu Inuussutissarsiornermi aningaasarsiornermi BA-tut

-Pisortat ingerlatsineranni tunngaviusumik malittarisassanik aamma kommunit aqunneqarneranut inatsimmut attuumassuteqartunik ilisimasaqartutit


Inuk imaattuusutit aamma naatsorsuutigaarput:


-Suleqatigiinnissamut aamma atassuteqaqatigiinnissamut pitsaasumik piginnaasaqartutit.

-Takunnissinnaalernissamut piginnaasaqartutit kiisalu ulluinnarnik ulapaarfiusunik passussisinnaaneq.


Pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaat:

Tatigineqarneq tunngavigalugu atorfiummat sulisitsisoq pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsiniarnissaminut akuersissummik atsiukkamik pissarsisussaassaaq.


Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut, atorfininnermi soraarnermilu angalaneq aamma pisattat nuunnerinut tunngasut, atorfininnerup nalaani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit aalajangersarneqassapput.


Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqarsinnaavoq.


Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut Allattoqarfik Inuani allattoqarfimmi pisortamut Kulunnguaq Reimer Olsen-imut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput ugguuna mail: kuol@qeqertalik.gl imaluunniit oqarasuaat 38 70 15.


Piffissaq qinnuteqarfissaq: 15. november 2021

Piffissap ingerlanerani qinnuteqartunik oqaloqatiginninnerit ingerlanneqarsinnaapput.


KOMMUNE QEQERTALIK PILLUGU

Kommune Qeqertalik 6.500-t missaanniK innuttaqarpoq, taakkua kommunimi illoqarfinnut nunaqarfinnullu siammarlutik najugaqarput. Kommune sisamanik illoqarfeqarpoq arfineq-pingasunillu nunaqarfeqarluni. Illoqarfiit: Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq. Nunaqarfiit: Niaqornaarsuk, Attu, Ikerasaarsuk, Akunnaaq, Iginniarfik, Ikamiut, Kitsissuarsuit, Kangerluk.

Aasiaat pillugit: 

Kommune Qeqertaliup qullersaqarfia Aasianniippoq. Aamma Avannaata Ilinniarnertuunngorniarfia (GUX) Aasianniippoq. Ukiup ingerlanerani ukiumut pisartunik aaqqissuussisoqartarpoq, ukunannga: Midnight Sun Marathon, Nipiaa Rock Festival

MALINNAAVIGITIGUT

Kommunip nittartagaatigut: www.qeqertalik.gl

Facebookimi quppernerput aqqutigalugu: https://www.facebook.com/Kommune-Qeqertalik-243043503252446

LinkedIn-imi quppernerput aqqutigalugu https://www.linkedin.com/company/kommune-qeqertalik/ 

Aasiaat https://www.linkedin.com/showcase/aasiaat/ 


Qinnuteqarneq:


Qinnuteqaatinik mail-ikkut allakkatigullu tigusineq ajorpugut.


Qinnuteqaatit nassiuguk, CV ilinniarsimanermut –

pikkorissarsimanermut uppernarsaatit, kiisalu oqaaseqaatit assigisaallu,

”Atorfik una qinnuteqarfigiuk” toorlugu ikkunneqassapput.


Qinnuteqaatit nassiunnerini ajornartorsiuteqaruit hr@qeqertalik.gl attavigiuk.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia