sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kommune Qeqertalik søger en bychef til Qasigiannguit

Kommune Qeqertalik

Qasigiannguit
Ikkunneqarpoq: 19-01-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-02-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83253393
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Kontor og administration

Som bychef har du ansvaret for den kommunale forvaltning i Qasigiannguit. Du har desuden budgetansvaret for Qasigiannguit administration.

Stillingen er placeret i INUA, og din nærmeste overordnede er kommunaldirektøren.

Dine nærmeste samarbejdspartnere er de øvrige bychefer i Aasiaat, Qeqertarsuaq og Kangaatsiaq, fagkoordinatorer og øvrige eksterne interessenter på området.

Ansættes pr. 01. marts 2022 eller efter nærmere aftale

Udover budgettet har du det overordnede ansvar for

  • Dagtilbud. Undervisning. Uddannelse. Tilbud til børn. Familie med særlige behov (voksne, børn). Tilbud til handicappede. Tilbud til ældre.
  • Tarnilu - Sport. Kultur. Fritid. Sundhed og forebyggelse.
  • Myndighedsfunktioner/ Borgerservice. Erhverv. Byudvikling, bolig og miljø. Transport og Infrastruktur. Forsyning. Beskæftigelse.

Dine arbejdsopgaver og hverdag består af:

-Du har 255 ansatte

-For en by med 1086 (2018-tal) borgere

-Ansvarlig for, at kommunaldirektøren er informeret og ajourført med udviklingen og tendenserne i området

-Foretage generel controlling i forhold til om sagsbehandling lever op til gældende lovgivning og principper

-Medvirke til at sikre forståelse af sammenhæng mellem indsats og budget

-Have forståelse for sammenhæng mellem lovpligtig sagsbehandling/opfølgning, it og økonomi

-Arbejde for mest effektiv anvendelse af kommunens ressourcer

-Sikre at alle relevante dokumenter er scannet og tilknyttet borgerens sag, at kommunens it-system bliver brugt korrekt ved journalisering.

-Justere og opdatere arbejdsgange

-Sikre at beslutninger, projekter og tiltag til (gen)oprettelse af fagligt niveau, implementering af lovgivning eller driftsudviklingsprojekter er koordineret med relevante parter i fagkonsulentteamet, med ledelse og øvrige afdelinger (it og økonomikonsulenter) centre eller eksterne interessenter

-Medansvarlig for at sikre de politiske pejlemærker


Vi forventer at du fagligt:

-Har relevant uddannelse/videregående uddannelse eller kurser eller erfaring inden for ledelse i det offentlige

-Kendskab til regelgrundlaget for offentlig forvaltning og lovgivning af relevans for den kommunale ledelse


Vi forventer desuden at du personligt:


-Har gode samarbejds- og kommunikationsevner

-Har gode evner til at skabe overblik og håndtere en travl, hverdag.


Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.


Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til bychef Hans Inûsugtok' på e-mail hain@qeqertarlik.gl


OM QEQERTALIK KOMMUNE

Kommune Qeqertalik har cirka 6.500 indbyggere, der bor spredt i byer og bygder i kommunen. Kommunen har 4 byer og 8 bygder. Byer: Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq. Bygder: Niaqornaarsuk, Attu, Ikerasaarsuk, Akunnaaq, Iginniarfik, Ikamiut, Kitsissuarsuit, Kangerluk

Om Qasigiannguit:

I august 2009 åbnede Grønlands første permanente efterskole, Villads Villadsens Efterskole, i Qasigiannguit. Byen har Grønlands ældste hus fra 1734, nu museum. Museet involverer de lokale i “Projekt Levende Boplads”.

FØLG OS

På vores hjemmeside www.qeqertalik.gl

På vores Facebookside https://www.facebook.com/Kommune-Qeqertalik-243043503252446

På vores LinkedIn https://www.linkedin.com/company/kommune-qeqertalik/ 

Qasigiannguit https://www.linkedin.com/showcase/qasigiannguit/


Ansøgning

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. Eller post

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og

kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter

ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problem med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia