sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til K2, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 12-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-09-2020
Suliffissamut ID normut: 330328251
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du en teamplayer og vil du være en del af vores team? Så skal du vælge afsnit K2 på Dronning Ingrids Hospital 

Vi på K2:

Brænder for vores fagområde, hvor der er mulighed for at få en bred erfaringsmæssig baggrund. Vi plejer og behandler alt indenfor det parenkymkirurgiske og urologiske speciale, og du vil her få mulighed for at være tovholder på subspecialer. Dine tilegnede kompetencer kommer i spil i udviklingsøjemed, og i sidste ende til gavn for vores patienter, som kommer fra hele landet.

Derfor tilbyder vi dig et spændende arbejde med en rigtig god introduktion, oplæring og udviklingsmuligheder. Vi prioriterer medarbejderinvolvering højt og derfor tilrettelægger vi også dine udviklingsmuligheder i fællesskab, hvor der både tages hensyn til faglig og personlig udvikling.

Vi søger dig, der:

  • Ser muligheder og tænker positivt
  • Er engageret og god til at skabe relationer
  • Arbejder godt i teams og er fleksibel
  • Er ambitiøs og ansvarsbevidst

Om os:

  • Glade kollegaer og du inddrages i et både socialt og fagligt fællesskab.
  • Vi møder hinanden i øjenhøjde og hjælper altid hinanden ved behov.
  • Vi er en personalegruppe med forskellig baggrund og personligheder, hvor tillid, tålmodighed og hjælpsomhed er vigtige værdier.
  • Vi har en synlig ledelse som er nærværende, løsningsorienteret og inddrager medarbejdere i hverdagens arbejdsprocesser.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.peqqik.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-278 

Startdato: gerne 15. september 2020 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 1 september 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Tina P. Munk på tlf. (+299) 34 48 83 eller på e-mail: tpmu@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(24).pdf 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia