sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Vejledningskonsulent til team for ungeindsatser i Arbejdsmarkedsafdeling i Departement for Råstoffer og Arbejdsmarked

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 02-09-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-09-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-75296186
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik, Allat

Grønlands Selvstyre
Vejledningskonsulent til team for ungeindsatser i Arbejdsmarkedsafdeling i Departement for Råstoffer og Arbejdsmarked

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked søger en vejledningskonsulent med erfaringer i projektarbejde og udvikling af ungeprojekter, der har til formål at styrke unges faglige og personlige kompetencer med en målsætning om uddannelses- eller arbejdsmarkedsparathed.

Vejledningskonsulentens primære rolle er at være en del af team for udvikling af opkvalificerings- og kompetenceløft i bygder og yderdistrikter og udvikling af nye initiativer særligt for unge, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse. Indsatsernes karakter baseres særligt ud fra værdierne om motivation, medansvar, fællesskab, kompetenceudvikling og dialog. Indsatserne kræver en solid forståelse for de unges udfordringer og hvilke initiativer, der virker i praksis.

Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia