sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Akissarsialeriffik akissarsialerinermut siunnersortissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 13-05-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-06-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-73341935
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Isumalluutit Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit ineriartornerinut atorneqarsinnaasunngortikkumallugit pisa-riitsumik aningaasartuutaavallaanngitsumillu suleriaaseqartuni Namminersorlutik Oqartussanullu suli-sunut tunngatillugu allaffissornikkut suliat pitsaasumik suliarineqartarnissaanut suleqataarusuppit?
 
Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffeqarfiat suliffeqarfiuvoq pissanganartoq assigiinngitsunil-lu suliaqarfiusoq, tassaniipput naalakkersuisoqarfiit aqutsisoqarfiillu arlallit tamarmik immikkut aalaja-ngersimasunik suliaqarfiusut.
 
Akissarsialeriffik Namminersorlutik Oqartussani Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakker-suisoqarfiup ataani Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi inissisimavoq. Namminersorlutik Oqartussat immikkoortortaqarfiillu sinnerlugit suliassat akissarsianut tunngassuteqar-tut suliarisarpavut.
Suleqatigiit akissarsianik nakkutilliinermik akissarsiassanilu suliaqartartut tamarmillu Akissarsialerivimmi pisortaasup ataani inissisimasut 15-iusut Nuummilu allaffeqartut suleqatigissavatit..

Suliap allaaserinera:
Akissarsialeriffik suliffeqarfimmi Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfiup ilaattut inissisimavoq, akissarsialerinermullu siunnersortitut sulisut pikkorissut suleqatigiinnissamik, ikioqatigiittarnissamik ataatsimoorlutillu illinniarfeqatigiittarnissamik pingaartitsisut suleqatigissavatit. Suliassat assigiinngiiaar-tuupput qaffasissumillu inissisimallutik suliassallu ataasiakkaat suliassartai ilusaallu aamma allanngo-rartuullutik – taamaattumillu suliffimmi ulapaarfiusumi suliannik iluarisimaarinnillutit sulisinnaanissaat pingaaruteqarluinnarluni ingerlaatsit suleriaatsillu atuuttut ineriartortinneqarnissaanut suleqataallutit.
Atorfimmut tunngatillugu pitsaassuseq, nammineersinnaaneq pitsaalluinnartumillu sulisinnaanissaq aallaavigalugit sulisarnissat pingaartinneqarpoq soorluttaaq suliassannut tunngatillugu iluatsittumik sulisinnaassaguit suliassaqarfiit akimorlugit oqaloqatigiittarnerit suleqatigiittarnerillu aqqutigalugit pingaaruteqarluinnartoq.

Suliassatit pingaarnerit makkuupput:

 • Akissarsiassalerineq
 • Mail-inik suliaqartarneq
 • Sulisunut tunngatillugu paasissutissat qitiusut nutartertarnissaat
 • Akissarsisitsinissat aaqqissuuttarneri naammassisarnerilu – tassunga ilanngullugit piffissaq eqqorlugu eqqortumillu akissarsititsisarnissaq
 • Akissarsianut tunngatillugu tassunga ilanngullugit nikingassutit nalunaarsortarnerinut peqataa-sarneq.
 • Allaffissornikkut suliareqquneqartut assigiinngitsut
Tunuliaqutat:
 Atorfik tamatigoortuuvoq ilungersornartuullunilu inuttullu piginnaasatit eqqarsaatigalugit  naatsorsuutinik paasinnittarnitit, akissarsialerinermillu misilittakkatit eqqarsaatigalugit annertuumik piumasaqaatitaqarlu-ni.
 
Suliffimmi pitsaassutsimik pingaartitsisumi sulisinnaassaatit suliffimmilu pitsanngorsaatissanik aaqqiis-sutissanillu suliaqartarnermi peqataallutit aaqqissuusamik sulisinnaanermik piginnaaneqassaatit – tamakkulu tamarmik naleqartitanik aallaaveqarluni suleqatigiinnikkut angusaqartarnissamik kissaate-qarnermik aallaaveqarput.
 
Makkununnga piginnaaneqarnissat naatsorsuutigaarput:
 • Taamaangajattumik atorfeqarsimanikkut annertuumik misilittagaqartutit
 • Akissarsiat pillugit isumaqatigiissutit assigiinngitsut sulisullu akileraartarnernut maleruagassanik ilisimasaqartutit suliassallu suliassaqarfinnut assigiinngitsunut tunngassuteqartut suliarisarnis-saanut nuannarinnittuusutit.
 • Excel-imik atuisinnaassasutit
 • Allattariarsornikkut oqaasiinnakkullu kalaallisut qallunaatullu piginnaasaqartutit
 • Aaqqissuusamik suleriaaseqartutit, peqqissaartuusutit, pitsaassutsimik pingaartitsisuusutit akisussaassuseqartumik pitsaasumillu sullissinissamik pingaartitsisuullutit.
 • Suleqatigiit soqutigisaat aallaavigalugit nammineerlutit sulisinnaassuseqartutit.
 • AU-mik allaffimmiutulluunniit ilinniagaqartutit.
Suliffeqarfittut neqeroorutigisinnaavagut suliffik sulisunik pimoorussisunik sulisulik aamma qanimut attaveqaqatigiiffiusoq, suliatigut isumasioqatigiiffiusartoq immikkoortortaqarfimmilu pisortaanernut qanimut oqaloqatigiiffiusartoq kiisalu inuttut ilinniakkatigullu ineriartorfissaqartoq.
 
Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik pillugu
Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik, ulluinnarni ASA-mik taagorneqartoq, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat ataatsimoorussamik kiffartuussinermut sullissivigaat. ASA-p ilaatigut akisussaaffigai Namminersorlutik Oqartussat naatsorsuutaat, Qitiusumik Pisiortortarnermut Immikkoortortaqarfik, isumaqatigiissutinut tunngasut, akissarsianik sulisunillu sullissisarneq, sulisunik ineriartortitsineq, nutserisoqarneq kiisalu illuutinik ingerlatsisarneq aserfallatsaaliuinerlu.
 
ASA-p pingaartitai pingasut tassaapput:
 • Akisussaaffik -Qanoq iliuuseqarnivut, suliassavut sullitavullu eqqarsaatigalugit akisussaaffeqarpugut
 • Suleqatigiinneq -Suleqatigut sullitavullu pitsaasumik suleqatigaagut
 • Isumassuineq -Ikiuukkumatuujuvugut akunnitsinnilu paareqatigiittuulluta


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia