sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kontorfuldmægtig til Qeqqani MISI

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 16-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-07-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82261243
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 - 18 år i samarbejde med forældre, skoler og institutioner.


Formålet med vores arbejde er at højne børn og unges muligheder for trivsel, udvikling og læring.

Du vil samarbejde tæt med Qeqqani MISI’s tværfaglige team bestående af psykologer og pædagogiske psykologiske konsulenter. Qeqqani MISI er samlet normeret til seks medarbejdere, som er fordelt på to fysiske rammer med en afdeling i Sisimiut og en afdeling i Maniitsoq herunder 6 tilhørende bygder.

 

Qeqqani MISI søger en kontorfuldmægtig, der kan:

 • Varetage primære kontorfunktioner
 • Danne overblik over budgetforslag og løbende føre Qeqqani MISI’s driftregnskab
 • Arbejde selvstændigt, være initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst have gode samarbejdsevner samt en anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker
 • Indskrive postlister og have ansvaret for postmøderne
 • Passe telefon og er ansvarlig for alle henvendelser til MISI
 • Yde lettere tolkearbejde mellem grønlandsk og dansk
 • Medvirke til fremadrettet udvikling på børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunia
 • Arbejde struktureret og holde orden i dokumenter af personfølsom karakter

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og åben arbejdsplads 40 t. ugentlig
 • En afvekslende og spændende stilling, som du kan være med til at præge
 • Et arbejde med mange forskellige udfordringer og gode personlige udviklingsmuligheder
 • Et godt arbejdsmiljø, der vægter høj faglighed

Den rette ansøger er:

 • HK-uddannet med et godt kendskab til it
 • Servicemindet og imødekommende over for både børn, unge, familier og professionelle, der benytter MISI
 • Fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver
 • Dobbeltsproget – grønlandsk og dansk
 • Er robust og kan arbejde selvstændig og fleksibelt i forhold til mangeartede opgaver

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og S.I.K.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Børneattest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Ledende skolepsykolog Marianne L. Olsen på telefon (+299) 38 12 40, e-mail: olsm@qeqqata.gl

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia