sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Attaveqaqatigiinnermut Immikkoortortaqarfimmi silaannakkut angallassinermut fuldmægtigi

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 11-12-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-01-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78115790
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Grønlands infrastruktur er i rivende udvikling – og der er travlt i infrastrukturafdelingen.

Vi søger en Fuldmægtig til luftfartsområdet med indsigt i politiske beslutningsprocesser.

Infrastrukturafdelingen har en travl hverdag med et meget bredt opgavefelt. Der er tale om en spændende stilling inden for et område, der nyder offentlighedens bevågenhed.

Stillingsbeskrivelse
Afdelingen for Infrastruktur indgår som én af fire afdelinger under Departementet for Boliger
og Infrastruktur.

Infrastrukturafdelingen varetager planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen inden for alt ”til lands, til vands og i luften”, og er således ansvarlig for områderne søfart, luftfart, lufthavne, havne, teleområdet og land- og søtransport.

Infrastrukturafdelingens opgaveportefølje har meget stor politisk bevågenhed og nyder offentlighedens og mediernes interesse. De løsninger, vi bidrager til, har stor betydning for hele befolkningens hverdag og har afgørende betydning for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale.

Som Fuldmægtig i Infrastrukturafdelingen er det din opgave at yde politisk betjening og sagsbehandling, der sikrer, at politikerne kan træffe beslutninger om den grønlandske infrastruktur på et oplyst grundlag.

Infrastrukturafdelingen er samtidig med til at planlægge hvordan infrastrukturen skal se ud,
komme med anbefalinger til politikerne og med til at påvirke lovgivning, direkte eller indirekte. Som fuldmægtig på luftfartsområdet skal du være bevidst om, at området ikke er hjemtaget, og lovgivningskompetencen på området ligger således i Danmark. Du skal videre selvstændigt finde områder, der kan forbedres og effektiviseres samt efter nærmere analyser og vurderinger selv komme med forslag til løsninger.

Som fuldmægtig på luftfartsområdet vil du skulle holde mange bolde i luften på samme tid, kunne begå dig politisk og på tværs af organisatoriske niveauer, kunne varetage en professionel og diplomatisk sparring med samarbejdspartnere samt ikke mindst kunne se og omsætte det langsigtede perspektiv i konkrete handlinger.

Parallelt hermed vil du skulle varetage opgaver af mere driftsorienteret karakter som eksempelvis at behandle ansøgninger om beflyvningstilladelser, besvare henvendelser og besvare høringer med relevans for luftfarten i Grønland.
 

  • Du forstår balancen mellem dansk og grønlandsk politik og lovgivning på området og kan medvirke til at finde de rette løsninger.
  • Du kan tilegne dig kompliceret viden og formidle komplicerede problemstillinger på et let forståeligt sprog.
  • Du arbejder selvstændigt, men ved også, hvornår du skal sparre med andre kolleger i afdelingen samt har flair for og indsigt i teknisk kompliceret stof.
  • Ideelt set har du erfaring fra eller kendskab til luftfart, herunder indenfor luftfartsområdet eller beslægtede områder, men det er ikke et krav.

Du vil opleve, at der stilles store krav til dig og dine kompetencer i stillingen. Udover et højt fagligt niveau forventer vi, at du besidder en række personlige kompetencer, herunder at du kan balancere dit brede overblik mellem en forståelse for detaljen, at du kan se fordelene ved et mix af stor selvstændighed i opgaveløsningen og fælles målsætninger og samarbejde. At du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din arbejdsdag.

Vigtigst er det, at du har lysten til at gøre en forskel og bidrage positivt til vores arbejde med den grønlandske infrastruktur. Du trives i en travl dagligdag, hvor du bevarer overblikket og sætter handling bag dine idéer.

Vi tilbyder
Arbejdet foregår i et travlt og fagligt udfordrende miljø, hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med gode resultater, vi kan være stolte af.

Omgangstonen er god og uformel, og hverdagen er præget af godt humør i en ofte travl dagligdag. Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og respekt for at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Vi glæder os til at høre fra dig, og stiller os gerne til rådighed med viden om det at arbejde for regeringen i Grønland, om infrastrukturafdelingens opgaver og om vores gode arbejdsplads.

Du kan få inspiration til og viden om at arbejde ved Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.
 
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen opslås som fuldmægtig eller som AC-fuldmægtig. Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelse hos Grønlands Selvstyre, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Dato for tiltrædelse
1. marts 2020 eller efter aftale

Arbejdstid
40 timer ugentlig

Dato for ansøgningsfrist
Den 15. januar 2019

Dato for afholdelse af ansættelsessamtaler
Uge 4 og 5

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Baldur av Skarði, baos@nanoq.gl tel: +299 34 69 59

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Avannaata Kommunia
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq