sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
kalaallisut (Kalaallit Nunaat)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

PERORSAASOQ IMALUUNNIIT SOCIAL ASSISTENT ILINNIAGALIK INUTTASSARSIORNEQARPOQ / PÆDAGOG ELLER SOCIAL ASSISTANT UDDANNEDE SØGES

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 12-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-08-2020
Suliffissamut ID normut: 330328435
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Meeqqat & inuusuttut
Atorfiup taaguutaa: Socialassistent
Misilittakkat - Annertunerusumik:
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

PERORSAASOQ IMALUUNNIIT SOCIAL ASSISTENT ILINNIAGALIK INUTTASSARSIORNEQARPOQ

Kommune Qeqertalik, Kangaatsiaq, Meeqqerivik Qupannaat-ni perorsaasumik imaluunniit socialassistentitut ilinniangalik 1 September 2020 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pissarsiorpoq. Qinnuteqaatit, ilinniarsimanermut uppernarsaatit, siusinnerusukkullu sulisimanermut oqaaseqaatit, siusinnerusukkullu sulisimanermut uppernarsaatit ilanngullugit kingusinnerpaamik 26 August 2020                                                                                                                                 Meeqqerivik Qupannaat ukiunut marlunnut agguangaasumik meeraateqarfiuvoq. 1 september 2001 nutaatut ammarpoq.                                                        Ininut pingasunut agguagaavoq, meeraaqqerivittut init marluk inilu ataaseq meeqqerivittut.

Meeqqerivimmi / meeraaqqerivimmi pissutsit:

 • Meeqqerivimmi / meeraaqqerivimmi atorfik tamakkiisumik suliffiuvoq sap.ak. nal.ak. 40-t. Meeqqerivik / meeraaqqerivik meeqqanut assigiinngittunik pingasunut inissaqartitsivoq, siulleq 0-2-nik ukiulinnut aappaa 2-3 24-nut kiisalu 3-6-inut ukiulinnut 20-nut inissaqartitsilluni.
 • Meeqqerivinni ingerlatsineq immikkoortortaqarfiup INUIT ataani inissisimavoq.

Qinnuteqartussamut piumasaqaatit:

 • Perorsaasutut ilinniarsimasoq.
 • Akisussaassusilik, takunnissinnaasoq naleqqussarsinnaasorlu.
 • Ulapaarfimmi eqqissisimasumik ingerlatsisinnaasoq, eqaatsumik suleriuseqartoq, suleqatikkuminartoq aalajaatsorlu.
 • Timikkut tarnikkullu peqqissoq kiisalu ammasoq qiimasorlu.
 • Paaqqinnittarfiup anguniagai iliuusissatullu pilersaarutai aallaavigalugit sulisinnaasoq.

Meeqqerivik Qupannaanut qinnuteqartumut neqeroorut: 

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassat:

 • Atorfinitsitsinermi akissaasersuineqassaaq isumaqatigiissutit atuuttut malillugit.
 • Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqarpoq, malittarisassat atuuttut malillugit ineqarnermut akiliisoqartassalluni.
 • Atorfimmut paasissutissat erseqqinnerusut pissarsiarineqarsinnaapput uunnga saaffiginninnikkut: Meeqqerivik Qupannaani pisortaangallartoq Thora Petersen oqarasuaat (+299) 87 21 45.
 • Pisortatigoortumik pillangaasimannginnerup allagartaa aammalu meeqqanut allagartaq naammaginartumik naammassisimagaanni atorfinitsinneqarneq pisarpoq, taakkua atorfinitsinneqartussamut neqeroorfigineqartumit akuersissummik pereernikkut sulisitsisumit rigspolitinut piniarneqartarput.
 • Qaammatini pingasuni misiligummik atorfinitsitsisoqassaaq.

   

 • Atorfimmut qinnuteqaatit uunga nassiunneqassapput:

hr@qeqertalik.gl imaluunniit uunga:                                                                                                         

Kommune Qeqertalik, Kangaatsiaq

Meeqqerivik Qupannaat                                                                                                            B-nr.: 861 Post Box 510                                                                           

 3955 Kangaatsiaq

 

 

 

PÆDAGOG ELLER SOCIAL ASSISTANT UDDANNEDE SØGES

Kommune Qeqertalik, Kangaatsiaq, søger 1 pædagog eller uddannede som Socialassistent for tiltrædelse pr. 1. September 2020 eller efter nærmere aftale, til Meeqqerivik Qupannaat.

Ansøgninger, vedlagt uddannelsesbeviser, referencer og oplysninger om tidligere beskæftigelse, fremsendes inden ansøgningsfristens udløb den 26 August 2020

Meeqqerivik Qupannaat er en institution som blev åbnet i 1 september 2001.                             Der er 2 alders opdelt Institution Qupannaat, der er tre stuer, to stuer til vuggestuebørn og en stue til børnehavebørn.

Generelt for børnehaven / vuggestuen:

 • Stillingen er en fuldtidsstilling, 40 timer om ugen. Børnehaven / Vuggestuen har 3 forskellige aldersgrupper den først 0-2 år og den anden 2-3 år fordelt til 24 pladser for børn i alderen 0 til 2 år, og 20 pladser for børn i alderen 3 til 6 år.
 • Administrationen for børnehaverne hører under INUIT.

Ansøgerens kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog.
 • Erfaring med personaleledelse og administration i en daginstitution.
 • Være ansvarsbevidst, have overblik og evne til indlevelse og omstilling.
 • Kunne klare stress situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil.
 • Fysisk og psykisk godt helbred og et åbent og glad humør.
 • Være indstillet på at arbejde ud fra daginstitutionens målsætninger og handleplaner.

Vi tilbyder til ansøger Meeqqerivik Qupannaat:

Løn og ansættelsesforhold:

 • Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst.
 • Der stilles bolig til rådighed, hvor der betales efter det til enhver tid gældende regler.
 • Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Meeqqerivik Qupannaat fg. Leder Thora Petersen, tlf. (+299) 87 21 45.
 • Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Ansøgning m.v. sendes til:

 

hr@qeqertalik.gl, eller til:                                                                                                                                          

                                                                    

Kommune Qeqertalik, Kangaatsiaq

Meeqqerivik Qupannaat                                                                                 

B-nr.: 861 Post Box 510                                                                                     3955 Kangaatsiaq  

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Avannaata Kommunia
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq