sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Medicinstuderende assistentstilling, december 2023, Regionsygehus Qaqortoq, Grønland (23-657)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 28-11-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-12-2023
Suliffissamut ID normut: 331583901
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Qaqortoq Regionssygehus tilbyder assistentstilling for en medicinstuderende i vores ambulatorie, det primære arbejdsopgave vil være konsultationer af diverse sygeplejefaglige problemstillinger. Vi søger en medicinstuderende med bred faglig erfaring, og gerne noget konsultationserfaring og skadestue samt sengeafdeling.

Stillingen er ledig til besættelse som vikar i december måned ca. fra 28. november 2023 til 4.  januar 2024.

Til regionssygehuset er der forskellige funktionsområder livsstilsambulatorium, TB-sygeplejerske, jordemødre, psykiatrisk sygeplejerske, somatisk hjemmesygeplejerske, fysioterapi, sundhedsplejersker.

Regionssygehusets primære opgaver er konsultation for byens borgere, skadestuearbejde, sygepleje og behandling af indlagte patienter og har andre funktionsområder også. 

Sengeafdelingen har 21 sengepladser og vi har et ambulatorie og en lille skadestue.

Vi er et sygehus med ca. 60-65 ansatte. Kom og oplev en dejlig jul i Grønland

Vi søger medicinstuderende med disse kompetencer:

  • Med bred viden og erfaring i konsultationsarbejde og fra sengeafdeling.
  • Som kan arbejde med lignende kompetencer som assistent.
  • Med gode samarbejdsevner og stor fleksibilitet.

Vi tilbyder:

  • Introduktion og oplæring i arbejdet i ambulatoriet
  • Godt tværfagligt samarbejde
  • Godt kollegialt samarbejde
  • Mange forskellige og spændende udfordringer

Qaqortoq har ca. 3.000 indbyggere og vi er tiknyttet med 6 bygder

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-657

Startdato: efter aftale

Ansøgningsfrist: 07.12.2023

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Anniita Lund Lynge på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: anlu@peqqik.gl eller afdelingssygeplejerske Theodora Paviasen thpa@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia