sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Juridiske generalister til Grønlands infrastruktur

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85448881
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Sætter du pris på varierede juridiske udfordringer og et arbejde, der gør en forskel? Det kan vi levere i Infrastrukturafdelingen i Departementet for Boliger og Infrastruktur.

Grønlands infrastruktur er i rivende udvikling. Afdelingens opgaver har storpolitisk bevågenhed og nyder offentlighedens og mediernes interesse. Vi bidrager til løsninger, der har betydning for hele befolkningens hverdag og for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale.

Om jobbet
Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en til to jurister til at styrke vores juridiske kompetencer. Vores fagmedarbejdere kender de faglige målsætninger, men vi mangler juridiske kompetencer til at omsætte målsætningerne til lovgivning.

Dine opgaver vil variere og skal løses i samarbejde med afdelingens to kontorer og deres tilhørende fagmedarbejdere. Afdelinegen består af det Maritime kontor, som beskæftiger sig med havne og søfart og det Aeronautiske kontor, som beskæftiger sig med lufthavne, luftfart, post, telekommunikation og færdsel. Du vil få opgaver i forhold til begge kontorer.

Opgaverne omfatter bl.a.:
• Politisk betjening
• Juridisk sparring
• Fortolkning af lovgivning
• Gennemgang af kontrakter
• Besvarelse af høringer
• Kordinering og beabejdning af Rigslovgivning
• Møder med interessenter, samarbejdspartnere og deltagelse i arbejdsgruppemøder
• Sagsbehandling ad hoc

Arbejdet foregår i et travlt miljø, hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med høj faglighed og gode resultater, som vi kan være stolte af.

Vores forventninger til dig

Vi lægger vægt på at du:
• Har en juridisk kandidatgrad fra et nordisk universitet
• Kan arbejde med forskellige typer juridiske problemstillinger på flere områder
• Kan formidle viden og problemstillinger på et letforståeligt sprog
• Arbejder systematisk og har organisatorisk sans
• Forstår balancen mellem dansk og grønlandsk politik samt lovgivning på området
• Kan analysere problemer og medvirke til at finde de rette løsninger
• Kan samarbejde med kolleger i afdelingen og med samarbejdspartnere i Grønland og Danmark
• Arbejder selvstændigt, men også ved hvornår du skal sparre med andre kollegaer i afdelingen
• Kan arbejde i en politisk ledet organisation

Såvel nyuddannede som erfarne jurister opfordres til at sørge.

Kendskab til det grønlandske samfund, sprog og kultur er en fordel, men ikke et krav.

Om os
Infrastrukturafdelingen består af 12 medarbejdere fordelt på to kontorer. Afdelingen varetager planlægningen, koordineringen og løsningen af diverse opgaver inden for luftfart, lufthavne, søfart, havne færdsel, trafik, post og telekommunikation. At arbejde i et departement betyder, at vi skal sikre at politikerne har de nødvendige beslutningsgrundlag og vi skal sikre at politikernes ønsker bliver ført ud i livet.

Arbejdet foregår i et travlt miljø, hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med høj faglighed og gode resultater, som vi kan være stolte af. Hverdagen er præget af godt humør i en ofte travl dagligdag. Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om jobbet, afdelingen, Selvstyret, Nuuk eller andet er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Dorte Juul Munch (dojm@nanoq.gl, tlf. +299 34 52 56) eller afdelingschef Kenneth Lund Bøjler (kebo@nanoq.gl, tlf. +299 34 66 56).
 

DE FORMELLE FORHOLD

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift af din straffeattest fra kriminalregisteret. Denne kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller på: www.politi.gl/bestil-straffeattest/privat-straffeattest

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Dato for tiltrædelse
1. juli 2024, eller efter aftale.

Arbejdstid
40 timer ugentlig.

Dato for afholdelse af ansættelsessamtaler
Samtaler vil blive afholdt løbende

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia