sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Rigshospitalimi kalaallinut atuartunut ilinniartitsisunngorusuppit?

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 20-06-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-07-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74167041
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Stillingen som hospitalsunderviser på Rigshospitalet i København er ledig til besættelse. Hospitalsundervisningen på Rigshospitallet varetager undervisning af grønlandske elever i den undervisningspligtige alder, der i kortere eller længere perioder er hospitalsindlagt eller pårørende til voksne eller søskende, som er i behandlingsforløb på Rigshospitallet.
Uddannelsesstyrelsen søger en ansvarsbevist, alsidig og kreativ lærer til Rigshospitallet, der kan varetage undervisningen og aktiveringen af elever på tværs af alder, klassetrin og fag. Ansøgeren skal være en robust og empatisk person, som kan rumme og støtte elever under til tider vanskelige livssituationer. Ansøgeren skal være selvstændig og skal kunne indgå i tæt dialog med eleverne og deres forældre, hjemkommunerne og det grønlandske patienthjem. Derudover forventes ansøger at have et tæt teamsamarbejde med de øvrige hospitalsundervisere på Rigshospitalet samt med andre relevante aktører, herunder relevante afsnit og afdelinger på Rigshospitalet.

Hospitalsunderviserens arbejdsopgaver vil hovedsagelig omfatte:

 • Undervisning i folkeskolens fag og fagområder efter elevernes forudsætninger og behov
 • Igangsætning af kreative og lærerige aktiviteter – også aktiviteter uden for skolestuen
 • Deltagelse i netværksmøder og supervisionssamtaler med andre hospitalsundervisere
 • Samarbejde med det grønlandske patienthjem og patientkoordinatorer
Om dig
Den ideelle ansøger:
 • Har læreruddannelse og kan undervise i og på grønlandsk og dansk samt folkeskolens øvrige fag og fagområder
 • Har erfaring med undervisning i folkeskolen, gerne med undervisningserfaring af børn med særlige behov og skal have en inkluderende og elevinddragende tilgang i sit arbejde
 • Er fagligt ambitiøs på elevernes vegne, struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland
 • Er fortrolig med anvendelse af IT i undervisningen
 • Er velorienteret om forskellige nye tendenser inden for pædagogik og undervisning
 • Er initiativrig og kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner med andre lærere og ledelse
 • Er fleksibel, kreativ og nytænkende
Om Uddannelsesstyrelsen:

Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.
 


Løn og ansættelsesforhold
Stillingen følger ”Overenskomsten for lærere m. fl. i folkeskolen og i Københavns Kommune” og ”Arbejdstidsaftalen for lærere i den primærkommunale folkeskole og i Københavns Kommune”.
Der følger ingen personalebolig med til stillingen

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen, ligesom der ikke er ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning..

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia