sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi ilisimasassarsiorluni angalanermut suliassaqarfimmi ilinniarnermik saniatigut ikiortit marluk

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-07-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83754128
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aatsitassanut suliassaqarfik

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi ilisimasassarsiorluni angalanernut suliassaqarfimmi ilinniarnermik saniatigut ikiortit marluk
Ulloq atorfiniffissaq: Isumaqatigiissuteqarnikkut piaarnerpaamik.

Ammasuuit aammalu suleqaterpassuarnut attaveqartarneq nuannaraajuk? Aamma Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiorluni angalanissanut qinnuteqaatit akuersissutillu ingerlanneqarnerini suliaqarnissamut kajumissuseqarpit?

Suliassatit
Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi suleqataassaatit. Suliassaqarfimmi sulisoq akisussaasuusoq suleqatigalugu angalanernut nalunaarut, Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiorluni angalanissanut qinnuteqaatinut akuersissutinullu sinaakkusiisoq malillugu ingerlatsinermut tunngasut suliarissavatit. Taanna sullississutaavoq pingaarutilik qitiusumillu ataqatigiissaariffiusoq, Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiorluni, timersorluni takornariarlunilu angalanerit pisinnaanissaannut periarfissiinissamut pingaarutilik.

Suliassatit pingaarnerit tassaassapput:

 • Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiorluni, timersorluni takornariarlunilu angalanissanut qinnuteqaatinik akuersissutinillu suliaqarneq.
 • Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffeqarfiani suleqatinut ataqatigiissaarineq.
 • Soqutigisalinnik avataaneersunik, soorlu kommuninik, Kalaallit Nunaanni Politiinik, Issittumi Sakkutooqarfimmik, Nunatta Katersugaasivianik, Radionik Aqutsivimmik aamma Visit Greenlandimik suleqateqarneq.
 • Ilisimasassarsiorluni angalanerit pillugit nittartakkamik aamma ilisimasassarsiorluni angalanerit pillugit paasissutissanik nutarterinermik aqutsinermi suliassanillu ingerlatsinermi ikiortaaneq. Ilaatigut ukiuni makkunani Sermersuup soqutigineqarnerujussuanut iluaqusiinissaq annertunerujartortumik siunertarineqarpoq.

Ilisimasassarsiorluni angalanerit pillugit suliavit saniatigut suliassanik ataasiakkaanik takkuttoqartarsinnaassaaq, politikkikkut oqallisigineqartut suliatigullu piginnaaneqarfitit apeqqutaatitsiviusunik takkuttoqartarsinnaassalluni.

Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi isumagissaartuuvugut, quiasaartuuvugut aammalu suliat assigiinngitsorpassuit tunniusimaffigisorujussuusarlugit. Taamaattumik akunnitsinni ilinniagaqaqatigiittuaannarpugut – aamma tamatigut ilinniartitserusuttarpugut misilittagaqarlualernissarnullu tapertaarusulluta.

Piginnaaneqarfiit
Attaveqarnernik pitsaasunik pilersitsisarputit, unammilligassaqarlutit kajumilertarputit pisussaaffinnik naammassinnittarputit ilumoorussisuullutillu. Namminersorsinnaavutit, eqaatsumik aaqqiisinnaavutit aammalu immikkoortortaqarfimmi suleqatitut patajaatsuuvutit. Ilisimasassarsiorluni angalanerit pillugit suliaqarfimmi piffissamut killiliussat sukannersuusarput taamaattumilu suliannik paasisimaarinnilluarnissat pingaaruteqarpoq.
Siulliuniarsinnaanissat aammalu suliannik naammassinnissinnaanermik ataqqinaatitut misigisinnaanissat pingaaruteqarpoq – pingaartumillu suliavit killiffiinik nalunaaruteqarnissat aammalu ikiortariaqaruit ikiortissarsiornissat pikkoriffigissavatit.

Ilisimasassarsiorlutik angalanissamut qinnuteqartunut, kiisalu suliffeqarfiup iluani avataanilu suleqatinut attaveqartarnissaq suliassavit pingaarutillit ilagaat. Piffissangaatsiaq oqarasuaatikkut oqaluussinernut atortassavat, tassani ilisimasassarsiorluni angalanissamut qinnuteqartut ilitsersortassallugit. Taamaattumik ilakkuminartuunissat, peqqissaartuunissat, ikiuukkumatussuseqarnissat aammalu pingaartumik tuluttut attaveqaqateqarnissamut pikkorissuunissat pingaaruteqarpoq.


Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput:
 • ilinniakkamik attuumassutilimmik ingerlatsissasutit
 • oqaatsitigut piginnaaneqarluassasutit – ajornanngippat kalaallisut, danskisut tuluttullu oqaatsit piginnaaneqarfiginissaat piumasaqaataavoq
 • namminersorlutit sulisinnaassasutit nammineerlutillu suliniuteqarsinnaassasutit
 • suliassanik aaqqiinissamut akisussaaffimmik misigisimaninnik sakkortuumik takutitsisinnaassasutit
 • aaqqissuussamik sulisassasutit aammalu killiliussat malinnissaannut qulakkeerinissamut piginnaaneqarluassasutit
 • isumalluartuussasutit isumagissaartuussasutillu
 • inuit assigiinngitsorpassuit assigiinngitsunillu suliallit suleqatigisinnaassagitit

Kikkuuvugut?
Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 45-t missaanniipput, immikkoortortaqarfinnut sisamanut agguarsimasut (Kiffartuussinermut, Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Immikkoortortaqarfik, Pinngortitamut aamma Imminut Pilersornermut Immikkoortortaqarfik, Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfik aamma Nunalerinermut, Nukissiutinut Silallu Pissusianut Immikkoortortaqarfik), kiisalu aamma Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Immikkoortortaqarfik. Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), Asiaq, Nukissiorfiit aamma KNI Naalakkersuisoqarfimmut immikkoortortaqarfiupput.

Suliffeqarfimmi nuannersunik suleqateqarfiusumi, pingaartorsiorfiunngitsunik pissuseqarfiusumi aammalu toqqissisimanissamik ineriartortitsinissamillu pingaartitsiviusumi suleqataalissaatit. Ulluinnarni Naalakkersuisoqarfimmi naleqartitatut tunngavissat ataatsimoorussat aallaavigalugit sulivugut, taakkununngalu tunngaviupput:
 • Sullissilluarneq
 • Suleqatigiinneq
 • Ilakkuminartuuneq kiffartuussinissamillu pingaartitsineq
 • Sulianik pingaartitsineq

Amerlanerusunik paasisaqarusuppit?
Atorfik pillugu paasissutissanik amerlanerusunik immikkoortortaqarfimmi pisortaq Mettelise Fritz Hansen, tlf. +299 34 52 57-imut, e-mail: mtha@nanoq.gl saaffigalugu pissarsisoqarsinnaavoq.

Nalunaaquttap akunneri
Sapaatit akunnerannut agguaqatigiissillugu nalunaaquttap akunnerini 20-ni sulisassaatit. Ilinnianngiffeqarninni nalunaaquttap akunnerisa amerlanerunissaat pisariaqartinneqarsinnaavoq.
Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut
Akissarsianut atorfeqarnermilu atugassarititaasunut, taakkununngalu ilanngullugit atorfininnermut soraarnermullu atatillugu angalanissamut pequtinillu nassiussinissamut akiliunneqarsinnaatitaanermut piffissami atorfiniffiusumi Namminersorlutik Oqartussat aamma kattuffiup isumaqatiginninniarsinnaatitaasup ilaasortaaffigisap akornanni isumaqatigiissut tunngavigineqassaaq.

Ineqarneq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik neqerooruteqartoqassanngilaq. Qinnuteqartup Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnerminut atatillugu sulisunut inissiami najugaqareersimaguni sulisumut inissiamut innersuunneqarsinnaatitaaneq pigiinnassavaa. Sulisunut inissiaq atorfeqarnermut atasuuvoq, atorfeqarnerullu naanerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaat, CV, ilinniakkanut pikkorissarnernullu uppernarsaatit, kiisalu allagaatit attuumassutillit “Qinnuteqaat nassiuguk” toorlugu nassiunneqassapput.

Qinnuteqarfissaq kingulleq: 11. Juli 2022
Atorfinitsitsinissamut oqaloqateqarnerit atorfinitsitsinerillu ingerlaavartumik pisinnaapput.

Naalakkersuisut pillugit
Unammilligassanik ujartuiguit aammalu sulinikkut ulluinnarnut sunniuteqarnissat siunissamillu ilusilersuinissat kajumiffigigukku Namminersorlutik Oqartussani atorfininnissat ilinnut tulluuppoq.

Annertuumik akisussaassuseqarnissat aammalu suliatigut piginnaaneqarnissamik pingaartitsinissat, pisunik misissueqqissaartuunissat, kiisalu sulisut akornanni allannguisoqarnissaanut piareersimalluartuunissat naatsorsuutigaarput. Tamatuma saniatigut ulluinnaat ilusilersornissaannut piginnaaneqarnissat sulianillu paasisimaarinnittuunissat pingaartipparput.

Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffissuaqarpoq, 650-it sinnerlugit, naalakkersuisoqarfinnut assigiinngitsunut agguarsimasunik sulisulimmik, kiisalu avataani immikkoortortat arlalippassuupput. Sulisut 2500-t sinnerlugit amerlassuseqartunut Namminersorlutik Oqartussanut attuumassuteqarpugut. Qitiusumik Allaffissuup Naalakkersuisut politikkikkut aalajangiinissamut tunngavissaqarluarnissaannik, kiisalu politikkikkut aalajangiinerit piviusunngortinneqarnissaannik qulakkeerinissaq suliassaraa.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik atugaqarsinnaavutit, uani: http://www.naalakkersuisut.gl/job
 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia