sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigimik

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-11-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-12-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85118173
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aatsitassanut suliassaqarfik

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigimik imaluunniit immikkut siunnersortimik ilisimasassarsiorluni angalanernik soqutigisalik

Ulloq atorfiniffissaq: 1. februari 2024-mi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik. Atorfik ukiuni marlunnik sivisussuseqartumik killiligaavoq, piffissaritinneqartorlu 2025-ip naaneranut killeqartinneqassalluni.

Ammasuuit aammalu suleqaterpassuarnut soqutiginnittorpassuarnullu attaveqartarneq nuannaraajuk? Aamma Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiorluni angalanissanut qinnuteqaatit akuersissutillu ingerlanneqarnerinut akisussaasoorusuppit?

Suliassatit
Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi suleqataassaatit. Angalanernut nalunaarut, Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiorluni angalanissanut qinnuteqaatinut akuersissutinullu sinaakkusiisoq malillugu Kalaallit Nunaata inoqannginnersaani angallannermut tassalu ingerlatsineq pingaarnertut akisussaaffigissavat.

Taanna sullississutaavoq pingaarutilik qitiusumillu ataqatigiissaariffiusoq, Kalaallit Nunaanni inoqannginnersaaani ilisimasassarsiorluni, timersorluni takornariarlunilu angalanerit pisinnaanissaannut periarfissiinissamut pingaarutilik. Ukiuni taakkunani nalinginnaasumik issittumi soqutiginninneq qaffariarujussuarpoq aamma ingammik sermersuarmut aamma issittumi umiarsuit takornariartaassuit, taamaattumillu Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiortut qaffariarput.

Suleqatillu suleqatigiillusi, ingerlatsinermut suliassat ataatsimoorullugit akisussaaffigissavasi kiisalu ineriartortitsinermut suliassanik pitsanngorsarnisaannik isumaginnittuunissaq:

 • Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiorluni, timersorluni takornariarlunilu angalanissanut qinnuteqaatinik akuersissutinillu suliaqarneq.
 • Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffeqarfiani suleqatinut ataqatigiissaarineq.
 • Susassaqarfinnik, soorlu kommuninik, Kalaallit Nunaanni Politiinik, Issittumi Sakkutooqarfimmik, Nunatta Katersugaasivianik, Radiunik Aqutsivimmik aamma Visit Greenlandimik suleqateqarneq.
 • Ilisimasassarsiorluni angalanerit pillugit nittartakkamik aamma ilisimasassarsiorluni angalanerit pillugit paasissutissanik nutarterinermik. Ilaatigut ukiuni makkunani Kalaallit Nunaata inoqannginnersaani soqutigineqarnerujussuanut iluaqusiinissaq annertunerujartortumik siunertarineqarpoq.
 • Ilisimasassarsiorluni angalanernik ersarissaaneq aamma ilisimasassarsiorluni angalasussat qinnuteqartarnerinut – peqataasunullu – maleruagassat.
 • Angalanernut nalunaarutip nutarternera

Ilisimasassarsiorluni angalanerit pillugit suliavit saniatigut suliassannut politikkikkut oqallisigineqartut suliatigullu piginnaaneqarfitit apeqqutaassapput. Suliassatit ingerlatsinermi ineriartortitsinermilu suliassanut assigiinngitsorpassuarnut tunngasuussapput:
 • Aalajangiinissamut tunngavissianik, innersuussutinik allakkianillu suliaqarneq.
 • Politikkikkut tulleriiaarinerit anguniakkallu suliarineqarnerini, suleqataaneq.
 • Immikkoortortaqarfiup oqartussaaffiisa iluini tusarniaanernut akissuteqartarneq.
 • Pinngortitamik illersuinermut inatsit ataatsimut isigalugu ingerlatsineq, taakkununngalu nalunaarusiornerit ilaasinnaapput.
 • Immikkoortortaqarfimmiit najoqqutassiat, naalakkersuisoqarfimmi pisortamut Naalakkersuisumullu saqqummiunneqartussat pitsaassusiinik qulakkeerisarneq.
 • Ineriartortitsinermi sulianut attuumassutilinnut akisussaaneq aqutsinerlu.

Atorfik assigiinngitsorpassuarnik sammivilik matumani pineqarpoq, tassanilu immikkoortortaqarfiit akimorlugit ikioqatigiittarpugut. Killiliussat sukannersut aallaavigalugit sulisarnissat naatsorsuutigisariaqarpat, taamaattumillu sulianik paasisimaarinnilluarsinnaassuseqassaatit aammalu suliassatit ingerlaavartumik tulleriiaartassavatit.

Piginnaaneqarfiit
Attaveqarnernik pitsaasunik pilersitsisarputit, unammiligassaqarlutit kajumilertarputit, pisussaaffinnik naammassinnittarputit, eqquiniartuuvutit isumalluartuullutillu. Namminersorsinnaavutit, eqaatsumik aaqqiisarputit suliatillu paasisimaarisinnaallugit. Ilisimasassarsiorlutik angalanissamut qinnuteqartunut kiisalu suliffeqarfiup iluani avataanilu suleqatinut attaveqarneq suliassanni pingaarutilittut inissisimammat ilakkuminartuunissat, ileqqorissaarnissat, ikiuukkumatunissat attaveqaqateqarsinnaanermullu piginnaaneqarnissat pingaaruteqarpoq.

Politikki tungaatigut suliassanik naammassinnittarnissannut soqutigisaqarluartuussaatit, aamma politikkikkut ingerlanneqartumik aaqqissuusaanermi suliffimmik misilittagaqarsimassaguit tamanna iluaqutaasaaq. Qinnuteqartunit sivisuumik suliffimmik aamma inuunermi misilittagaqarluartunit qinnuteqaatit tigorusuttorujussuuarput.  

Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput:
 • ilinniagartuutut ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarsimassasutit imaluunniit suliatigut attuumassutilimmik allatigut tunuliaqutaqassasutit;
 • inuit assigiinngitsorpassuit aamma ilisimasatigut piginnaasaqarluartut suleqatigisinnaassavatit;
 • oqaatsitigut piginnaaneqarluassasutit – ajornanngippat kalaallisut, danskisut tuluttullu oqaatsit piginnaaneqarfiginissaat piumasaqaataavoq
 • politikkikkut aalajangiisarnermi suliat ingerlasarnerinik paasisimaarinnissasutit misilittagaqassasutillu, ajornanngippat atorfimmit assingusumit,
 • pisortanit imaluunniit namminersortunit suliniaqatigiiffinnik pinngortitamik allaffissornikkut ingerlatsinikkut misilittagaqarneq,
 • namminersorlutit sulisinnaassasutit nammineerlutillu suliniuteqarsinnaassasutit
 • suliassanik aaqqiinissamut akisussaaffimmik misigisimaninnik sakkortuumik takutitsisinnaassasutit
 • ulluinnaat ulapaarfiusut, taarseraattunik sammisaqarfiusut suliassaqarfiusullu nuannarissagitit
 • aaqqissuussamik sulisassasutit aammalu killiliussat malinnissaannut qulakkeerinissamut piginnaaneqarluassasutit
 • isumalluartuussasutit suliffiullu pitsaasumik silaannaqarnissaanut sunniuteqaqataassaatit
 • suliffeqarfimmi arlalinnik kultureqarfiusumi sulinissamut paasinnittuussaatit.
 • inuiaqatigiinnik kalaallinik aamma kulturiannik nalunngisaqassaatit.

Kikkuuvugut?
Suliffeqarfimmi nuannersunik suleqateqarfiusumi, pingaartorsiorfiunngitsunik pissuseqarfiusumi aammalu toqqissisimanissamik ineriartortitsinissamillu pingaartitsiviusumi suleqataalissaatit.Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 45-t missaanniipput, immikkoortortaqarfinnut sisamanut agguarsimasut (Kiffartuussinermut, Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Immikkoortortaqarfik,

Pinngortitamut Imminut Pilersornermut Immikkoortortaqarfik, Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfik aamma Nunalerinermut Nukissiutinut Silap Pissusianullu Immikkoortortaqarfik)Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Immikkoortortaqarfik. Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), Asiaq, Nukissiorfiit Naalakkersuisoqarfimmut immikkoortortaqarfiupput.

Annertunerusunik paasisaqarusuppit?
Atorfik pillugu paasissutissanik amerlanerusunik immikkoortortaqarfimmi pisortaq Mettelise Fritz Hansen, tlf. +299 34 52 57-imut, e-mail: mtha@nanoq.gl saaffigalugu pissarsisoqarsinnaavoq.

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut
AC-fuldmægtigitut atorfimmi atorfinitsitsinissaq pineqarpoq, piffissami killiligaasumik tassalu 2024 - 2025-imut piffissaligaasoq.
 
Akissarsianut atorfeqarnermilu atugassarititaasunut, taakkununngalu ilanngullugit atorfininnermut soraarnermullu atatillugu angalanissamut pequtinillu nassiussinissamut akiliunneqarsinnaatitaanermut piffissami atorfiniffiusumi Namminersorlutik Oqartussat aamma kattuffiup isumaqatiginninniarsinnaatitaasup ilaasortaaffigisap akornanni isumaqatigiissut tunngavigineqassaaq.

Ineqarneq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik neqerooruteqartoqassanngilaq. Qinnuteqartup Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnerminut atatillugu sulisunut inissiami najugaqareersimaguni sulisumut inissiamut innersuunneqarsinnaatitaaneq pigiinnassavaa. Sulisunut inissiaq atorfeqarnermut atasuuvoq, atorfeqarnerullu naanerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaat, CV, ilinniakkanut pikkorissarnernullu uppernarsaatit, kiisalu allagaatit attuumassutillit “Qinnuteqaat nassiuguk” toorlugu nassiunneqassapput. E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Qinnuteqarnissamut killigititaq: 18. december 2023

Atorfinitsitsinissamut oqaloqatiginninnerit ingerlanneqassapput.

Naalakkersuisut pillugit
Unammilligassanik ujartuiguit aammalu sulinikkut ulluinnarnut sunniuteqarnissat siunissamillu ilusilersuinissat kajumiffigigukku Namminersorlutik Oqartussani atorfininnissat ilinnut tulluuppoq.

Annertuumik akisussaassuseqarnissat aammalu suliatigut piginnaaneqarnissamik pingaartitsinissat, pisunik misissueqqissaartuunissat, kiisalu sulisut akornanni allannguisoqarnissaanut piareersimalluartuunissat naatsorsuutigaarput. Tamatuma saniatigut ulluinnaat ilusilersornissaannut piginnaaneqarnissat sulianillu paasisimaarinnittuunissat pingaartipparput.

Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffissuaqarpoq, 650-it sinnerlugit, naalakkersuisoqarfinnut assigiinngitsunut agguarsimasunik sulisulimmik, kiisalu avataani immikkoortortat arlalippassuupput. Sulisut 2500-t sinnerlugit amerlassuseqartunut Namminersorlutik Oqartussanut attuumassuteqarpugut. Qitiusumik Allaffissuup Naalakkersuisut politikkikkut aalajangiinissamut tunngavissaqarluarnissaannik, kiisalu politikkikkut aalajangiinerit piviusunngortinneqarnissaannik qulakkeerinissaq suliassaraa.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik atugaqarsinnaavutit, uani: http://www.naalakkersuisut.gl/job
 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia