sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 17-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-08-2019
Suliffissamut ID normut: 330061135
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du uddannet sygeplejerske? Kunne du tænke dig at arbejde i det intensive speciale? Har du lyst til – på sigt - at blive specialuddannet intensivsygeplejerske? Så er det sikkert dig vi leder efter!

Akut- området på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk tilbyder Introduktionsstilling på intensiv afdeling

Intensiv afdeling på DIH har lavet en aftale med intensiv afdeling i Kolding, om at vi sender vores ansatte til Kolding, for at tage den 2-årige specialuddannelse i intensiv sygepleje.

Intensiv afsnittet er et højteknologisk afsnit, hvor vi varetager sygeplejen og behandlingen af kritisk syge patienter. På afsnittet modtager vi alle patientkategorier, således præmature, børn og voksne fra de medicinske, kirurgiske, gynækologiske og psykiatriske specialer. Vi varetager desuden opvågningsfunktionen uden for normal dag tid. Intensiv afdeling er normeret til 4 pladser.

Fysisk har vi 5 sengepladser til voksen og børn, og 3-4 neonatale sengepladser.

Alle indlæggelser på intensiv afsnittet er akutte, således varsles vi på få minutter og op til et halvt døgn. Vi modtager både patienter fra de øvrige sengeafdelinger på Dronning Ingrids Hospital, sundhedscenteret i Nuuk og de øvrige sygehuse i resten af Grønland. Patientgrundlaget er varierende, og der er ikke to dage der er ens.

Det brede patientklientel, stiller store krav til de sygeplejefaglige kompetencer, samt det tværfaglige samarbejde. Vi lægger vægt på patientsikkerhed, høj faglighed, og kontinuitet i patientplejen. Vi har en helhedsorienteret tilgang til sygeplejen, som tilpasses den enkeltes egenomsorgskapacitet, og hvor patienten og dennes pårørende inddrages i og har medbestemmelse på eget sygdoms - og behandlingsforløb.

Vi tilbyder

 • En stilling som indebærer at du på et senere tidspunkt tager til Kolding i Danmark for at tage den 2-årige specialuddannelse i intensiv sygepleje
 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et arbejdsmiljø med fokus på det gode samarbejde og at skabe resultater til gavn for patienterne
 • En arbejdsplads med stor udskiftning i personalesammensætningen

Vi søger en kollega, som

 • Brænder for sit fag
 • Vil være med til at yde det bedste for de intensive patienter
 • Kan stå på egne ben og tage ansvar
 • Er rummelig, har overblik, struktureret og med veludviklet ordenssans
 • Indgår i personaleteamet og deltager aktivt i alle opgaver
 • Er god til at prioritere og ikke lader sig stresse af en travl hverdag
 • Tænker helhedsorienteret, så der tages udgangspunkt i den enkelte patients sygdom og behov
 • Er fleksibel i forhold til pludselige ændringer i arbejdstider og vagtplan ved spidsbelastninger

Du skal have minimum 2 års klinisk erfaring som sygeplejerske fra sengeafdeling på DIH eller fra et af regionssygehusene og have lyst til at tage specialuddannelsen for intensivsygeplejersker.

Læs mere om AKUT-området HER:

http://www.gjob.dk/Sundhedsvæsenet/Ansat-på-DIH/Akutområdet

Tiltrædelse D. 1 september 2019 eller efter aftale.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201907251

Ansøgningsfrist: d. 19. august 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Nina Lennert på tlf.: +299 34 48 50 eller på e-mail: NIEN@PEQQIK.DK

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 81eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia