sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Atuarfik Hans Lynge pedelissarsiorpoq / Atuarfik Hans Lynge søger pedel

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331589011
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Rengøring, Håndværk og byggeri
Atorfiup taaguutaa: Pedel
Misilittakkat - Annertunerusumik: Bygningsvedligehold
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret pedel til Atuarfik Hans Lynge med tiltrædelse 1.juni 2024 eller snarest efter aftale.


Pedellens arbejdsopgaver er blandt andet, skolens sikkerhed, renlighed, dermed har ansvar for alt forfaldent arbejde ved vedligeholdelse. Når der er arrangementer er pedellen samarbejdspartner med skolens øvrige personale som står for, at klargøre arrangementet.


Pedelens opgaver er:

· Tilsyn med rengøringens udførelse

· Leder og fordeler opgaver udefra skoleinspektørens anvisninger til medhjælpere

· Åbner skolen kl. 7.00

· Lukker skolen kl. 16.00

· Hvis der er arrangementer efter lukketid, sikrer at skolen lukkes sikkert og forsvarligtat skolen er lukket, døre, vinduer kl. 16.00

· snerydning ved alle døre/nødudgange,

· At der er rengøringsartikler og service i depoterne, indkøb ved mangel af disse

· At sørger for der er toiletpapir, køkkenruller, håndsæber i alle toiletter

· Varmeanlæg, ventilation,

· At vinduer og døre er ordentlig, ikke beskadiget

· Holder møde en gang om måneden med Viceskoleinspektøren

· Afhentning af indkøb mm.

· Sørger for at køretøj er sikkert

· Kan være behjælpelig over hos AKO og Børnehave Nukariit (transportering, afhentning af indkøb, Brev, bud, ophæng af ting)

· Vagthavende efter skolens lukketid, ved evt. opkald fra Security eller andre brugere.

· Samarbejde med Fritidsområdet omkring brugen af hallen efter skolens lukketid


Vi forventer at du er:

· Stabil, møder til tiden

· Er positiv og engageret

· Løsningsorienteret

· Samarbejdsvillige

· Er åben og loyal

· Kan arbejde med tunge ting ift. Anvisninger om arbejdsmiljø

· Kan klare forskellige opgaver, vedligeholde af forskellige ting i skolen

· Har kørekort


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Skoleinspektør Tom Ostermann-Søholm, tlf. +299 366451 eller e-mail: toos@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 400-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 14. maj 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia