sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingssygeplejerske, Medicinsk afdeling M1, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 12-01-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-01-2019
Suliffissamut ID normut: 329925191
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Medicinsk afdeling M1, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger ny afdelingssygeplejerske.

En stilling som afdelingssygeplejerske på Medicinsk afdeling M1 er ledig til besættelse d. 1. marts 2019 eller efter aftale.

M1 er en del af det Medicinske Område, der ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.

Medicinsk afdeling har 32 sengepladser, ambulatorium og dagmedicinsk afsnit.

M1 har 16 sengepladser med subspecialer inden for infektionssygdomme, onkologi og gastroenterologiske sygdomme.

M2 har 16 sengepladser hvoraf 8 er et integreret børneafsnit, derudover har M2 subspecialer indenfor hjerte-kar sygdomme og nefrologi.

Til afdelingen er knyttet en klinisk uddannelsesansvarlig, en TB sygeplejerske og en onkologisk sygeplejerske.

VI TILBYDER

 • en positiv afdeling med et dygtigt personale, der tager ansvar jf. afdelingens målsætning
 • en stilling med mange opgaver og udfordringer
 • god introduktion til et bredt fagligt spektrum
 • en afdeling hvor der forventes at ske en kontinuerlig udvikling i arbejdsopgavernes art og omfang
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et tæt samarbejde med de øvrige ledere i medicinsk afdeling
 • patientledsagerrejser internt i Grønland og til Danmark
 • medlemskab af en aktiv personaleforening                                         

VI SØGER EN AFDELINGSSYGEPLEJERSKE DER

 • har engagement og lederegenskaber
 • ser personaleudvikling som vejen til bedre pleje og omsorg
 • kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • har erfaring indenfor det medicinske speciale
 • har videreuddannelse på diplom- eller masterniveau indenfor ledelse
 • har interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver
 • er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • kan bevare roen og overblikket i pressede situationer

Hvem er vi?

Dronning Ingrids Hospital er landshospital for Grønland og regionssygehus for Region Sermersooq.

Der er 108 senge plus patienthotel med 70 senge. Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere. Medicinsk Afdeling råder over i alt 32 sengepladser heraf et integreret børneafsnit med 8 pladser, foruden dagafsnit og ambulatorium. Herudover hører Centrallaboratoriet, Røntgen afdelingen og Terapiafdelingen også under medicinsk område.

Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og seks afdelingsledere.

Jagt, sejlture, vandring og skisport i din fritid

Her har du mulighed for, at opleve en unik kultur og en enestående natur. Her er storslåede naturoplevelser og sjældne muligheder for sejlture, fiskeri, fjeldvandring og skisport.

Ligeledes finder du tidssvarende indkøbscentre og specialforretninger, en flot svømmehal, museer og idrætshaller samt et moderne kulturhus med musikarrangementer, teater og biograf.

Krav til ansættelse

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201812563

Ansøgningsfrist: d. 18. januar 2019

Kontakt

Målsætninger og funktionsbeskrivelse samt info om stillingen kan indhentes ved henvendelse til.: Ledende oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på Tlf.: (00 299) 344787 efter kl. 13:00 dansk tid eller på e-mail: abj@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz på tlf. + 299 34 43 85 eller på e-mail: mlce@peqqik.gl 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

 

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia