sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingssygeplejerske, Upernavik, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 02-04-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-04-2020
Suliffissamut ID normut: 330242996
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Afdelingssygeplejerske til Upernavik

Upernavik sundhedscenter søger afdelingssygeplejerske fra 1 maj 2020. 

Lige nu søger Sundhedscenteret i Upernavik en afdelingssygeplejerske. På Upernavik Sundhedscenter er den enkelte patient i centrum og her er tid til at yde omsorg. Her er et fantastisk sammenhold og samarbejde for at løse kerneopgaven. Her vil du møde alle patientkategorier. Både den kroniske, den akutte, den nybagte mor og den terminale patient. Her får du mulighed for at bruge alle dine sygeplejerskekompetencer.

Hvis du er interesseret i dette alsidige job, kan du se frem til en spændende hverdag hvor dine kompetencer kommer i spil, når du, sammen med dine kollegaer, løser mange forskellige og udfordrende opgaver.

Sundhedscenterets primære opgaver er konsultation for byens borgere, skadestuearbejde, sygepleje og behandling af indlagte patienter, samt kontrol af gravide og kronisk syge.

Som afdelingssygeplejerske har du selvfølgelig ansvaret for driften af sundhedscenteret i tæt samarbejde med driftlederen. Dine arbejdsopgaver vil derudover typisk omfatte sygeplejekonsultationer, vagtarbejde, skadestue og telefonkonsultationer.

Sengeafdelingen har 12 sengepladser, ambulatorievirksomhed og skadestue.

Til sundhedscenteret hører et laboratorium og et ”apotek”, hvor personalet udleverer medicin til byens borgere.

Vil du være med til at præge Sundhedscenteret, som har en vigtig rolle i Upernavik?

  • Afdelingssygeplejersken har ansvaret for ledelse, planlægning, tilrettelæggelse af sygeplejen i Sundhedscenteret og i alle 9 bygder.
  • Afdelingssygeplejersken skal medvirke til sikring af målrettede patientforløb og brug af telemedicinsk kommunikation til patienter i bygder.
  • Afdelingssygeplejerskens hverdag vil være præget af mange bolde i luften og mangeartede ledelsesmæssige og sygeplejemæssige opgaver, der til tider kan være udfordrende.

Den lokale ledelse er ansvarlig for de økonomiske rammer og afdelingssygeplejersken har en vigtig rolle og tæt samarbejde med regionsledelsen.

Afdelingssygeplejersken skal medvirke til implementering af den nationale sundhedsstrategi.

Organisatorisk hører Upernavik sundhedscenter under regionssygehuset i Ilulissat, hvor regionsledelsen også har sin fysiske placering.

Der er i alt ansat ca. 40 personaler på sundhedscenteret.

Der er et tæt samarbejde med de kommunale instanser.

Ønskede kvalifikationer: 

  • Videreuddannelse/lederuddannelse
  • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk er en fordel, men intet krav
  • Bred klinisk erfaring, fleksibilitet og dynamik

Hvem er du: 

  • Fleksibel og har gode samarbejdsevner
  • Ansvarsbevidst, effektiv og løsningsorienteret
  • Tænker positivt og ser muligheder frem for begrænsninger
  • Gode kommunikative evner

Hvem er vi: 

Du vil møde kompetente og inspirerende kollegaer som får ting til at lykkedes. Vi har et godt tværfagligt og kollegialt samarbejde, hvor det gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø er i fokus. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier – nogle værdier som vi vægter højt.

Upernavik

Upernavik er smukt beliggende op ad et fjeld og er en af de nordligst beliggende byer i Grønland. Her bor ca. 3000 indbyggere fordelt i Upernavik by og de tilhørende bygder. Byen er speciel med sine ni bygder, hvilket betyder at de fleste af borgerne i området bor i bygderne. Om vinteren kan du bl.a. køre hundeslæde på isen, opleve nordlyset samt dage hvor solen ikke kommer over horisonten. I sommermånederne er fiskeri, hvalsafari og sejlture populært. Fra maj til august kan du også opleve midnatssolen.  

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-120 

Tiltrædelse: 1 maj 2020

Ansøgningsfrist: 21 april 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Anne-Mette Thorsø: AMTH@peqqik.gl tlf. +299 947122 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen