sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Socialrådgiver/sagsbehandler til Området for Velfærd i Sisimiut

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 26-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-02-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84462804
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Socialvæsen

Området for Velfærd består af 31 medarbejdere fordelt på Børn og Familieafdelingen, Handicapafdeling, Ældreafdeling, Bistandsafdeling, samt Sekretariat. Bistand, Børn og Familieafdeling er normeret til 15 medarbejdere, heraf inkl. Afdelingsleder.  

Værdier i vores arbejde

Vi værdsætter, at personalet i deres daglige arbejde skal være trygge, engagerede, glade, gensidig åbne, samarbejder med respekt, som også værdsætter sagsbehandling af borgere. Mulighed for personlig udvikling og gøre forskel. Samt at der skal være aktiviteter ved at bruge kroppen og sjælen udenfor kontoret hver tredje måned, med overskrifter.

Medarbejderne i Området for Velfærd er under udvikling både fagligt og personligt, hvor der er fokus på flere områder, især inden for børn og unge. Qeqqata Kommunia har etableret 7 arbejdsgrupper hvor alle har fokus på børn og unge området, hvor alle implicerede samarbejdspartnere deltager og der er et tæt samarbejde med disse eksterne og interne. Endvidere udarbejdes en plan, som kaldes ”Qeqqata-model”, som skal være en model for området sagsbehandlingen på familieområdet.

Socialrådgiverens primært opgaver vil være at varetage Børne-og familiesager, yde råd og vejledning, samt etablere hjælpeforanstaltninger i henhold til den gældende lovgivning, udarbejde handleplaner og socialfaglig undersøgelser, visitationer og henvisninger, udføre netværksmøder, samarbejdsmøder med interne og eksterne samarbejdspartnere, faglig sparring i Området, samt ad-hoc opgaver.

 Vi forventer at du;

 • Har kendskab til lovgivning inden for socialområdet
 • Har erfaringer omkring kommunalsagsbehandling mv.
 • Du har erfaringer med netværksmøder og behandlingsmøder

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet socialrådgiver eller har en anden relevant socialbaggrund.
 • Dobbeltsproget, men ikke krav
 • Gode sproglige og skriftlige kompetencer

 Personlige kompetencer:

 • At du er serviceminded og udviser samarbejdsvillighed
 • At du er imødekommende, stabil og loyal
 • At du er fagligengageret og aktiv
 • At du har en god anerkendende tilgang
 • At du kan bevare et godt overblik, også i stressende situationer

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til det til enhver tid gældende aftaler og overenskomster.

 Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 Tiltrædelse 15. marts 2023 eller efter nærmere aftale.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffe og børneattesten fra Politiet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Afdelingsleder Julie Kunák på telefon (+299) 86 74 19 e-mail: juku@qeqqata.gl eller Velfærdschef Estella Buhrkall på telefon (+299) 86 74 31, e-mail: esbu@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal sendes via Kommunens hjemmeside.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia