sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker til Delestilling, Psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 20-01-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-01-2022
Suliffissamut ID normut: 330992580
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Delestilling i vinteren-, forår- og sommerperioden 2022

Er du eventyrlysten, og har du en interesse i at opleve den smukke grønlandske natur og kultur samtidig med, at du arbejder på Grønlands eneste psykiatriske afdeling, så har du muligheden nu.

Er du sygeplejerske med erfaring indenfor eller specialuddannelse i psykiatri og kan du svare ja til det meste af nedenstående:

 • Kan du lide akut psykiatri?
 • Kan du lide at arbejde med lange og sammenhængende patientforløb
 • Kan du lide at bruge din faglighed
 • Kan du være med til at understøtte struktur og medvirkende til faglig udvikling
 • Vil du være en ud af 3 som dækker et årsværk (kender du tre andre så tag dem med)
 • Er du til store naturoplevelser

Så kan psykiatrisk afdeling i Nuuk være noget for dig.

Psykiatrien i Grønland

Psykiatrisk område består af en afdeling, en terapi, en ambulatoriefunktion som er målrettet børn, unge og voksne i ambulante forløb med psykiater og psykologer. Der er en distriktspsykiatri, som er fordelt rundt på de Grønlandske sundhedsregioner. Fra Regionerne modtager afdelingen de akutte såvel som elektive patienter, og behandler alle former for sindslidelser. 

Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, her af 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en afdelingssygeplejerske og læge. Der er der ansat omkring 20 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, psykiatri- og sundhedsassistenter samt pædagoger. I afdelingen arbejder vi med udvikling af kontaktpersonsordning, relationer og netværk, miljøterapi, safewards, mestringsskemaer, plejeplaner og psykoedukation.

Psykiatrisk afdeling ønsker at indgå aftaler med sygeplejersker, som kunne ønske sig at indgå i en rotationsordning på 4 måneder, så man samlet dækker en fuldtidsstilling. Der lige nu følgende perioder ledige:

 • Januar, Februar, Marts og April
 • Maj, Juni, Juli, August 
 • September, Oktober, November, December

Vi tilbyder:

 • Introduktion og medinddragelse i udvikling af psykiatrisk sygepleje.
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. temadage og undervisning
 • Fokus på sikkerhed og et godt arbejdsmiljø
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening
 • Supervision

Vi søger dig der er:

 • Uddannet og autoriseret sygeplejerske
 • Har interesse for psykiatrien, gerne psykiatrisk erfaring men ingen forudsætning og gerne specialuddannelse
 • Er kvalitetsbevidst og engageret
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har forudsætninger for at skabe god patient kontakt, gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl                 

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-436

Startdato: Fra januar 2022.

Ansøgningsfrist: 31. januar 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen telefon: +299 547516, email: abkj@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia