sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Meeqqerisoq imaluunniit isumaginninnermi ikiorti Paamiuni meeqqerivik Mike-mut / Barne- og socialhjælper til Børnehaven Mike i Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 25-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-02-2023
Suliffissamut ID normut: 331475277
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Social- og sundhedsassistent/hjælper
Ilinniagaq: Socialhjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Engageret, Samarbejde, Hjælper i børnehave
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Kommuneqarfik Sermersooq søger 1 barne- og socialhjælper, som skal beskæftige sig med børn, i børneinstitutions- og skoleafdelingen / Børnehaven Mike, som skal begynde at arbejde 01.03.2023 eller efter aftale.

 

Børnehaven Mike er åben kl. 06.45 til kl. 16.30 og den er placeret i midtbyen. Børnehaven Mike er normeret til 12 medarbejdere, og disse er fordelt således: 1 Leder – 1 Souschef – 2 Pædagoger – 3 Socialhjælpere – 3 medhjælpere, 1 kok, 1 rengøringsmedarbejder.

 

Vores værdier:
Vi er en børnehave, hvor vi sætter pris på udvikling i vores arbejde også børnenes udvikling, læring og leve sundt og det er alfa og omega, at det skal have gode omgivelser.

 

I det pædagogiske arbejde, er vores kendetegn, udover vores børns almindelige grundlæggende udvikling, at vi finder det vigtigt, at krop og bevægelse bruges og der, hvor vi bor skal bruge det fine natur, vi beskæftiger os med kulturelle emner, og vi arbejder for, at børnene skal have en god overgang til skolen og vi samarbejder med personer, som har forskellige opgaver, pædagogisk konsulent, konsulent for de mindre elever og lederen af skolepasningen laver forskellige initiativer som forberedelse til skolen.

 

Vi, som personale i børnehaven er kendt for, at være glade for at arbejde med børn, udeliv, at give trykke rammer, nærhed og vi finder det vigtigt, at børn og forældre skal have det dejligt.

 

Vi forventer:

· At du er uddannet Barne- og Socialhjælper

· At du er ydmyg over for børnene og du er forbillede for dem

· At du er opmærksom på, hvad børnene har behov for

· At du er pålidelig og åben

· At du er samarbejdsvillig med forældrene, kollega og ikke mindst børnene

· At du, som medarbejder er villig til at udvikle dig, og du skal være villig til at give og har lyst til at give

· At du skal have lyst til at udvikle børnene i henhold til lovens formål og have respekt for det

· At du er samarbejdsvillig, at du er engageret i dine opgaver (Mht. andre gøremål)

 

Vi kan udover det, tilbyde dig:

· Fleksible medarbejdere

· Du kan være en del af teamet, som er i spændende udvikling

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klara-Louise M. Christensen på tlf.nr. 366635 eller e-mail klch@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuaffiat (SIK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 73-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia