sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Atuarfeqarnermut Immikkoortortaqarfik atuarfeqarnermut siunnersortissarsiorpoq / Skolekonsulent søges til Skoleafdelingen Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 25-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-02-2023
Suliffissamut ID normut: 331475241
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration, Ledelse, Undervisning og pædagogik, Offentlig administration, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Skolekonsulent
Ilinniagaq: Meeqqat atuarfianni ilinniartitsisoq prof. bach., Prof. bach. folkeskolelærer
Misilittakkat - Annertunerusumik: Skoleområdet, Samarbejde, Administration
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret skolekonsulent til Forvaltning for Børn og skole under skoleafdelingen med tiltrædelse 01.04.2023 og eller efter aftale.

Skoleafdelingen består af Fagchef, 3 skolekonsulenter samt 3 læringskonsulenter. Og 2 AC-fuldmægtige der er tilknyttet hele Skole og dagtilbuds området.

 

Arbejdet i skoleafdelingen skal:

 • Sætte standarden for god skoleadministration i Kommuneqarfik Sermersooq.
 • Have en høj grad af administrativ og pædagogisk faglighed.
 • Være præget af forståelighed, grundighed og hjælpsomhed.
 • Generelt organiseres i selvstyrende teams, åbne og fleksible arbejdsgrupper.
 • Komplicerede og fagligt krævende opgaver løses parvist af specialiserede medarbejdere.

 

Stillingens indhold:

 • I samarbejde med skoleafdelingens partnere opfylde lands- og lokalpolitiske målsætninger.
 • Behandle alle sager og opgaver seriøst, sagligt og effektivt.
 • Løbende vedligeholde deres generelle kompetencer.
 • Opnå og vedligeholde ekspertise indenfor et eller flere af skoleafdelingens arbejdsområde.

 

Konkrete arbejdsopgaver for stillingerne:

 • Forvaltningsrelaterede opgaver, lov-,regel- og aftalebestemte opgaver (skoleforordning, forvaltningslov, bekendtgørelser og aftaler) afgørelser, beslutninger, fortolkning af førnævnte bestemmelser.
 • Kommunalpolitiske opgaver, oplæg og forslag udarbejdes, research, dokumentation og konsekvensberegning, rådgivning og vejledning af politiske organer, organisationsrelaterede opgaver.
 • Eksterne samarbejdspartnere andre myndigheder, organer, organisationer.
 • Interne samarbejdspartnere afdelinger, rådgivning og vejledning af skoleledere, forvaltninger, sektorer.
 • Administration af skoleadministrative programmer, TRIO, TEA tabulex
 • Skabe og styrke en fælles pædagogisk og faglig platform for hele kommunens skolevæsen, inspiration, observation, evaluering og supervision af skoleledere og lærere, kvalitetssikring af pædagogisk og faglig udvikling og praksis, skoleseminarer og skoleudviklere, pædagogiske frontløbere
 • Fordeling af specialklasser, støttebevillinger og bindeled for rådgivningslærere for specialundervisning.
 • Sidde i visitationsudvalg for Helddagsskolen og special fritidsordning Pakkut
 • Tilsynsbesøg på de skoler man er kontaktled for.

 

Generelle arbejdsopgaver for stillingerne:

Konsulenterne har en læreruddannelse med videreuddannelse, ledelseserfaring eller administrative erfaringer inden for skoleverden.

Konsulenterne har det daglige ansvar og beslutningskompetence inden for følgende hovedarbejdsområder:

 

Forventninger til ansøgere:

 • Angiv uddannelsesmæssig baggrund
 • Angiv forventninger til faglige/ledelsesmæssig erfaring
 • Angiv forventninger til faglig kompetence

 

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er god til samarbejde med flere instanser
 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Du er lærer uddannet og evt. har en skoleleder uddannelse
 • Dobbeltsproget ansøgere (grl/dk) foretrækkes

 

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagchef Riikki Grønvold på tlf.nr. 367303 eller e-mail: rigr@sermersooq.gl

 

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 69-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia