sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Atuarfeqarnermut Immikkoortortaqarfik atuarfeqarnermut siunnersortissarsiorpoq / Skolekonsulent søges til Skoleafdelingen Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 25-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-02-2023
Suliffissamut ID normut: 331475241
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq, Aqutsineq, Atuartitsineq & Meeqqerineq, Pisortani allaffissornikkut aqutsineq, Meeqqat & inuusuttut
Atorfiup taaguutaa: Skolekonsulent
Ilinniagaq: Meeqqat atuarfianni ilinniartitsisoq prof. bach., Prof. bach. folkeskolelærer
Misilittakkat - Annertunerusumik: Skoleområdet, Samarbejde, Administration
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Kommuneqarfik Sermersuumi Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik atuarfeqarnermut siunnersortimik pikkorissumik pimoorussisumillu ulloq 01.04.2023-mi imaluunniit piaartumik atorfinittussamik pissarsiorpoq.

Atuarfeqarnermut Immikkoortortaqarfimmi sulisuupput fagchefi, atuarfeqarnermut siunnersortit pingasut kiisalu atuartitsinermut siunnersortit pingasut. Aamma AC-fuldmægtigit marluk, Atuarfeqarnermut Meeqqeriveqarnermullu immikkoortortaqarfimmut tamarmut atasut.


Atuarfeqarnermut Immikkoortortaqarfimmi suliassat tassaapput:

 • Kommuneqarfik Sermersuumi atuarfeqarnermut tunngatillugu pitsaasumik allaffeqarfeqarnissaanut najoqqutassiineq.
 • Allaffissornikkut aamma perorsaanikkut suliatigut qaffasissumik ilisimasaqarneq
 • Paasinnissuseqarneq, sukumiisumik sulisinnaaneq aamma ikiuerusussuseq pigineqassaaq.
 • Nalinginnaasumik suliassat suleqatigiikkuutaanit, ammasunit nikerarsinnaasunullu piareersimasunit, namminersortunit aaqqissugaasarput.
 • Suliat naammassiuminaasinnaasut suliatigullu annertuumik piumasaqaatitallit sulisunit immikkut ilisimasalinnit marlukkaarluni suliarineqartarput.


Atorfiup imarisaa:

 • Atuarfeqarnermut Immikkoortortaqarfiup suleqatai suleqatigalugit Nunatsinni najukkamilu politikikkut anguniakkanik naammassinninneq.
 • Sulianik suliassanillu tamanik pimoorullugit, piviusorsiorpalaartumik pisariitsumillu suliaqarneq.
 • Ataavartumik piginnaasaannik attassineq.
 • Atuarfeqarnermut Immikkoortortaqarfiup suliassaqarfiata ilaani arlalinniluunniit immikkut ilisimasaqalerneq ilisimasanillu attassineq.


Atorfinnut suliassat aalajangersimasut:

 • Suliassat ingerlatsivimmut attuumassutillit, inatsisinut, malittarisassanut isumaqatigiissutillu malillugit suliassat (atuarfeqarnermut peqqussut, ingerlatsinermut inatsit, nalunaarutit isumaqatigiissutillu), aalajangiinerit, aalajangernerit, aalajangersakkat taakkartukkat isumaannik paasinninneq.
 • Ileqqoreqqusanut, najoqqutassanut, piginnaasanik agguataarinissamut suliniutissanillu siunnersuusiornerit
 • Kommunimi politikikkut suliassat, saqqummiussassat siunnersuutillu suliarineqarneri, misissuineq, uppernarsaasiorneq kingunerisinnaasaannik naatsorsuinerlu, politikikkut suliffeqarfinnut tunngasunik siunnersuineq ilitsersuinerlu, aaqqissuussaanermut tunngasut suliassat.
 • Oqartussanik, suliffeqarfinnik, kattuffinnik avataaneersunik suleqateqarneq.
 • Kommunimi immikkoortortaqarfinnik suleqateqarneq, atuarfinni pisortanik, ingerlatsivinnik immikkoortortanillu siunnersuineq ilitsersuinerlu.
 • Atuarfeqarnermut allaffissornikkut atortunik aqutsineq, TRIO, TEA tabulex
 • Kommunimi atuarfeqarnermi ataatsimut perorsaanikkut suliatigullu tunngavimmik pilersitsineq pitsaanerulersitsinerlu, isumassarsititsineq, nakkutiginninneq, atuarfinni pisortanik ilinniartitsisunillu naliliineq siunersiuinerlu (supervision), perorsaanikkut suliatigullu ineriartortitsinermik sulinermillu pitsaassutsimik qulakkeerinninneq, atuarfinni isumasioqatigiissitsinerit aamma atuarfinnik ineriartortitsisartut, perorsaanikkut siuttut.
 • Immikkut atuartitsinermi klassinik agguataarineq, tapersersorteqarnissamut akuersissutit, kiisalu atuarfinni immikkut atuartitsinermi siunnersortit ataqatigiissaarisoq.
 • Heldasskolemut aammalu immikkut ittumik atuareernerup kingorna ornitagaq Pakkut-mut isaatitsinermi ataatsimiititaliami ilaasortaq.
 • Atuarfiit attaveqaataaffiit nakkutilliiartornerit.


Atorfinni suliassat nalinginnaasut:

Siunnersortit ilinniartitsisutut ilinniarsimasuupput ilinniagaqaqqissimasut, aqutsisutut misilittagaqartut imaluunniit atuarfeqarnermi allaffissornikkut misilittagallit.

Siunnersortit ulluinnarni akisussaasuupput pingaarnertullu suliassaqarfinni tulliuttuni aalajangiisinnaatitaallutik:


Qinnuteqartunut naatsorsuutigisat:

 • Ilinniagarisimasat allattorneqassapput
 • Suliatigut/aqutsinikkut misilittakkanut naatsorsuutit allanneqassapput
 • Suliamut piginnaasanut naatsorsuutit allanneqassapput


Pingaartipparputtaaq:

 • Assigiinngitsunik suleqatiginnillaqqittuusutit
 • Aalajaatsuunissat, pitsaassutsimik ilisimasaqarluartuunissat ataasiakkaanullu maluginiaasinnaanissat
 • Ataatsimut takunnissinnaaneq attatiinnarlugu arlalinnik suliaqarsinnaanissat
 • Allattariarsornermi oqaluttariarsornermilu ersarissumik paatsuugassaanngitsumillu attaveqartartuusutit.
 • Nammineerluni sulisinnaasoq, akisussaassuseqartoq sullissiumatoorlu
 • Sulianut atatillugu sungiussilluarsimasoq ataavartumillu suliat agguataarneqartarnerannik nalimmassaalluarsinnaasoq.
 • Ulloq ulapaarfiugaluarpalluunniit ukkatarinnilluarsinnaasoq ataqatigiissitsilluarsinnaasorlu.
 • Tatitooq pilersitsiniaallaqqissoq, nukissaqarluartoq iliuuseqallaqqissorlu
 • Sulianik naammassinninniarluni ingerlatsinermut ineriartortitseqataalluni pitsanngorsaaqataalluni peqataalluartartoq
 • Ilinniartitsisutut aammalu imaluunnit pisortatut ilinniagaqarsimanissaq.
 • Qinnuteqartut marluinnik oqaasillit (kal/dk) atorfinitsinnissaat orniginartinneqarput.


Neqeroorutigaavut:

Suliffik pissanganartoq unammillernartunillu suliassartalik, imarisassaanik nammineq sunniuteqarfigisinnaasaq, suliffeqarfimmilu angisuumi ineriartortinneqartuartumi allanngorartuartumillu annertuumik akisussaassuseqarfiusoq. Pingaartilluinnarparput patajaatsumik suliassanut suliffimmullu pulatikkiartuaarneqarnissaq, pimoorulluinnarparputtaaq suleqatigiinnermi silaannaap pitsaasup aqutsisut peqatigilluinnarlugit attattuarnissaa kiisalu pilersitsisinnaaneq nutaaliorsinnaanerlu inissaqartittuarlugit.


Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit fagchefi Riikki Grønvold attavigisinnaavat uungaoqarasuaat 367303 imaluunniit e-mail uunga: rigr@sermersooq.gl


Pinerlussimannnginnermik uppernarsaatit aammalu børneattesti:

Atorfik taanna pinerlussimannginnermik inatsimmi nalunaarsimanermi uppernarsaammik tunniussaqarnissamik pisussaatitaafeqarpoq.Inatsit malillugu, aatsaat kommune atorfinittussap pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaammik naammaginartumik tigusaqaqqaartilluni atorfinitsitsisinnaavoq. Erseqissaatigissavarput kommune Rigspolitiinit politiinillu straffeattestimik peqqaarluni atorfinitsitsisinnaammat.

Børneattesti atorfinittussap akuersineratigut kommunimit piniarneqassaaq pinerlussimanermillu uppernarsaat, qinnuteqartup nammineerluni politiinit piniartussaallugu.


Akissarsiatnut atorfinitsitsinermilu tunngasut:

Namminersorlutik Oqartussat IMAK-killu akornanni isumaqatigiissutit naapertorlugit akissarsiaqartitsisoqassaaq atorfinitsitsisoqarluniluunniit imaluunniit Kattuffiit arlaat attuumassuteqartut isumaqatigiinniarnissamut periarfissallit aqqutigalugit atornitsitsisoqarsinnaavoq.

Atorfinitsitsinermi qaammatit siulliit pingasut misiligutaaqqaassapput.


Inissaq:

Atorfimmut atatillugu inigisassamik innersuussisoqarsinnaanngilaq


Qinnuteqaat:

Qinnuteqaat qulequtserlugu Atorfiup ilisarnaataa 69-23-mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.


Imatut qinnuteqaateqassaatit:

Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.


MALUGIUK:

Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuigissavatsigit qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiutissagit.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia