sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

heldagsskolemi atuareernerisa kingorna sammisassaqartitsiviani tapersersortimik pissarsiorpoq

Kommuneqarfik Sermersooq

Ikkunneqarpoq: 19-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85442691
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Om Nuussuup Atuarfia:

Nuussuup Atuarfia er en trinopdelt skole med 308 elever i 1.-10. klasse og med en dynamisk og engageret lærerstab på 48 undervisere. Skolen er med 24 klasser fordelt på 16 normalklasser og 8 specialklasser.


Heldagsskole er for de elever, der har svært i almenskolen. Heldagskolen er afdeling for specialklasses elever. Fælles for eleverne på Heldagsskolen er, at de har brug for et overskueligt og struktureret læringsmiljø, der kan tilgodese den enkeltes elevs personlige og faglige udvikling.


Støtteperson kan arbejde med i skoletid og efter skoletid med:

Kan arbejde med noget kreativ i samarbejde med afdelingsleder og souschef.


Vi forventer at du:

· Uddannet pædagog eller lignende uddannet

· Skal være forberedt/ klar med at arbejde med en specialklasseelev

· Er positiv, engageret, ansvarsfuld og igangsættende

· Er åben og loyal og god til at skabe gode relationer

· Vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre

· Kan se muligheder frem for begrænsninger

· Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø

· Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en trinopdelt skole

· et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

· en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling

· gode kollegaer i inspirerende samarbejde med afdelingslederen

· Har erfaring arbejde med handicap

· gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne hos specialklasses elever


Vi kan tilbyde dig:

· Spændene og kan være skiftende arbejdsplads med udviklingsmuligheder

· Teamsamarbejde


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Karola Kristiansen, tlf. +299 366412 eller e-mail: kami@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.


Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 393-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia