sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Speciallæge i Psykiatri til Psykiatrisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 30-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-04-2020
Suliffissamut ID normut: 330241712
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Speciallæge i Psykiatri til Psykiatrisk Område, DIH, Nuuk

Psykiatrisk Område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en speciallæge (overlæge) i psykiatri, eventuelt med kompetencer indenfor børne- og ungdomspsykiatrien pr. 1. august eller efter nærmere aftale.

Psykiatrisk Område består af sengeafdelingen A1 (12 sengepladser, heraf tre i et skærmet afsnit), ambulatoriefunktion, Distriktspsykiatrien i Nuuk med ca. 160 patienter tilknyttet samt telemedicinske konsultationer via Skype. Psykiatrisk Område har et samarbejde med Region Midtjylland om 16 sengepladser på et retspsykiatrisk afsnit på Aarhus Universitetshospital, samt en samarbejdsaftale med børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden.

Om stillingen

Der er tale om en stilling som overlæge på psykiatrisk afdeling, men der kan kombineres med opgaver indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Om formiddagen varetager du stuegangsopgaver i samarbejde med øvrige overlæger, afdelingslæge og yngre læger, herunder gennemgang af nyindlagte patienter. Om eftermiddagen ses ambulante patienter, eventuelt børn og unge, enten over Skype eller ved fremmøde. Du skal som psykiatrisk overlæge forestå bagvagtsfunktionen i et 2-4 skift rul. Derudover skal du stå til rådighed med råd og vejledning for lægerne på kystsygehusene og yngre læger på afdelingen, både ift. akutte faglige problemstillinger og tvangssituationer.

Kvalifikationer

  • Du har dansk speciallægeautorisation i psykiatri eller i børne- og ungdomspsykiatri
  • Du har en sold faglig erfaring
  • Du besidder overblik og har gode samarbejdsevner
  • Du er robust og omstillingsparat

Hvem er du?

Vi søger en psykiater eller en børne- og ungdomspsykiater der kan kombinere lægefaglighed med lyst til at arbejde i psykiatrien i Nuuk, hvor der er mange forskellige patienter og mange spændende arbejdsopgaver. Du skal kunne bevare overblikket og være fleksibel, da det lægelige udfordres indenfor et bredt felt af diagnoser og samarbejde med flere faggrupper, samarbejdspartnere, og en hverdag med akutte og logistiske problemstillinger. Du vil aldrig være alene, da vi har en god kollegial holdånd i psykiatrien og har samarbejdsaftaler med specialister i Danmark.

Ansættelse

Ansættelse pr. 1. august 2020 eller efter nærmere aftale.

Nuuk

Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. I vintermånederne er nordlys en del af din hverdag, ligesom du kan stå på både langrend- og alpinski.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Dansk autorisation

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-116 

Funktions- og stillingsbeskrivelse indhentes via HR@peqqik.gl 

Ansøgningsfrist: 22 april 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende overlæge Parnûna Heilmann

 på tlf. (+299) 54 75 15 eller på e-mail: PAHO@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen