sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Jordemoder, Tasiilaq Sundhedscenter, Østgrønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 30-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-04-2020
Suliffissamut ID normut: 330241534
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Jordemoder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Udfordrende og spændende arbejde som jordemoder i Østgrønland

Vi tilbyder fastansættelse eller vikariat fra 15 maj 2020, eller efter nærmere aftale ved Tasiilaq Sundhedscenter.

Arbejdet som jordemoder i Grønland dækker over et bredt felt af opgaver og består af fødsels- og familieforberedelse, graviditetsundersøgelser, fødselshjælp og barselspleje, præventionsvejledning og forebyggelse af uønskede graviditeter, samt deltagelse i forebyggende tiltag som Tidlig Indsats for sårbare familier.

Fødselsteamet består en jordemoder og 2 sundhedsassistenter med fødevagter.

Jordemoderen skal dele arbejdet med de gravide og fødsels/barselsarbejdet med resten af fødselsteamet.

Du vil få en god introduktion til dine arbejdsopgaver.

Fødselstallet i Tasiilaq er ca. 50 pr år.

Risikopatienter fra hele Grønland tilbydes fødsel på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Du får stor indflydelse på dine arbejdsopgaver, som spænder over et bredt arbejdsområde med mange udviklingsmuligheder, men først og fremmest kommer du til at arbejde med kontinuitet et sted, hvor din arbejdsindsats gør en stor og synlig forskel i lokalområdet.

Vi søger en jordemoder, som er fleksibel og har gode samarbejdsevner, da du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale ved Sundhedscentret. Kendskab til det grønlandske sprog og den grønlandske kultur er en fordel. Du vil få et stort ansvar, og det er derfor en fordel, at du har nogle års erfaring.

Der er tilknyttet tolk til opgaven.

Sundhedscenteret i Tasiilaq har 19 sengepladser med patienter i alle kategorier. I Sundhedscenteret er der foruden jordemoderkonsultation, sengeafdeling, ambulatorium, lægekonsultation og sundhedspleje.

Tasiilaq ligger på Grønlands østkyst. I området ved Tasiilaq er der ca. 3000 indbyggere, 2.000 bor i byen og 1.000 bor i de fem omliggende bygder.Angmagssalik er det gamle kaldenavn for byen.

I det østgrønlandske vil du møde den oprindelige østgrønlandske kultur, hvor fangst og fiskeri stadig er en del af livet. Området er præget af bjerge, og naturen er meget storslået og smuk, og giver rig mulighed for at dyrke skiløb, hundeslædekørsel, vandreture, bjergklatring, fiskeri og sejlads.

På www.eastgreenland.com kan du læse mere om området.

Du kan læse om ansættelse og sundhedscenteret i Tasiilaq i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl, hvor du også kan læse mere om organisationen, og du kan læse om andres oplevelser med at rejse til og bo i Grønland.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-110

Ansøgningsfrist: 22 april 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

afdelingssygeplejerske John Christensen på tlf.: 98 12 11 eller på e-mail: JHR@PEQQIK.GL eller ledende regionssygeplejerske Inuuti Fleischer på tlf.: +299 34 44 20 eller på e-mail: INF@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen