sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Beton-imik sulialimmik misilittagalimmik Teknikimik Ilinniarfiup ilinniagaataata nutaap Issittumi Sanaartortup aqunnissaanut

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 16-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-07-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82261346
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Teknikimik Ilinniarfik - KTI starter i 2021 nye uddannelser op i Sisimiut. Vi søger derfor en erfaren betonarbejder, der kan lede og udvikle uddannelserne.
Vi søger dig som har lyst til at undervise, udvikle undervisningsmaterialer og nye kurser, samtidigt med, at du motiveres af at arbejde med unge og deres fastholdelse i uddannelse.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling, hvor du kan være med til at lancere 4 nye uddannelser og præge udviklingen indenfor den grønlandske byggebranche. Et job med plads til faglige og teknologiske ambitioner.
Den Arktiske Bygningsarbejder Uddannelse er fuldtidsuddannelser og kurser, der på nuværende tidspunkt har specialiseringsretningerne:

  • Forskalling
  • Nedrivning
  • Tagdækning
  • Fliser & Vådrum

Vi vægter en afvekslende arbejdsdag højt, hvor du som underviser og områdeleder har stor indflydelse på egen jobudførelse. Som områdeleder for de korte uddannelser vil det daglige arbejde foregå i et teambaseret samarbejde med Bygge & Anlægsskolens øvrige ansatte.

Du skal deltage i udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af såvel den teoretiske som den praktiske undervisning. Du skal også forvente at indgå i andre opgavetyper bl.a. tværgående projekter og udviklingsopgaver for hele Bygge og Anlægsskolen.

Vi forventer, at du:
  • har en relevant faglig uddannelse som betonarbejder
  • IT- kompetencer på brugerniveau.
  • er vant til at have mange bolde i luften, og kan strukturerer din hverdag.
  • måske har erfaring med planlægning og gennemførelse af undervisning.
  • er fleksibel, har evner og vilje til at samarbejde med alle undervisere på tværs af organisationen.
  • gerne være dobbeltsproget (grønlandsk og dansk)
Du er udadvendt og samarbejdsorienteret med interesse for teknologi, mennesker og samfund. Du foretrækker en udfordrende, dynamisk og foranderlig arbejdsform, både teknologisk og organisatorisk.
Om os KTI Bygge og Anlæg.
Vi vægter det at skabe en afvekslende arbejdsdag højt, hvor du som underviser og områdeleder har stor indflydelse på egen jobudførelse. Vi ønsker et bredt fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor vi har stort fokus elevernes læring, såvel som på lærernes kompetenceudvikling indenfor blandt andet pædagogik, formidling og faglighed.
For os er kollegialt samarbejde et bærende element og vi har et dynamisk og godt socialt arbejdsmiljø med moderne undervisningsfaciliteter.
Bygge og Anlægsskolen fremtræder som en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel og velindrettede værksteder. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker.
Vi ønsker et bredt fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor vi har fokus på elevernes læring, såvel som på lærernes kompetenceudvikling indenfor blandt andet pædagogik, formidling og faglighed. For os er kollegialt samarbejde et bærende element og vi har et dynamisk og godt socialt arbejdsmiljø med moderne undervisningsfaciliteter.
KTI er en enhed under Grønlands Selvstyre, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse.
KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU, om to ingeniøruddannelser. Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.
Tiltrædelse
01.08.2021 eller efter aftale.
 Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelseschef John Plambek på e-mail: jopl@kti.gl eller tlf: +299 867630 +299 532824.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia