sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kontorfuldmægtig, Økonomiafdelingen, Regionssygehuset Ilulissat, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 12-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-09-2020
Suliffissamut ID normut: 330328250
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq, Aqutsineq, Pisortani allaffissornikkut aqutsineq, Politi, illersornnissaq & eqqartuussiveqarneq
Atorfiup taaguutaa: Kontorfuldmægtig
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Jura og retsvæsen), Ikke angivet (Offentlig administration), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Forsvar, politi, sikkerhed), Ikke angivet (Administration)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi tilbyder:

Som kontorfuldmægtig vil du indgå i et team der omfatter drift, økonomi og sekretariatsopgaver. Det omfatter alsidige opgaver, hvor din fleksible arbejdstilgang er en fordel. Meget af dit arbejde udføres på computer og via vores elektroniske systemer, f.eks. økonomiprogrammer som IRIS m.flere. 

Du vil få tildelt specifikke ansvarsområder og dertil skal du deltage i den løbende udvikling af at vi skal blive smartere og bedre til at få tingene til at fungere. Det omfatter også at finde løsninger på udfordringer og sikre at der bliver fuldt op. 

Vil sikrer naturligvis en grundig oplæring og introduktion. Her er mulighed for, at du selv kan påvirke din arbejdsdag og dine fremtidige opgaver. Det giver dig gode udviklingsmuligheder samt ansvar for egne områder! 

Vi søger dig, der:

  • Er uddannet inden for kontor uddannelse.
  • Har kendskab til Iris.
  • Arbejder hjemmevant på en PC.
  • Har en arbejdstilgang der er fleksibel og besidder et godt overblik, da du har sideløbende opgaver.
  • Som person er glad, stabil og imødekommende overfor samarbejde og udfordringer.
  • Er dobbeltsproget.

Om os:

Du vil indgå i et team på 4 kollegaer, samt vores andre kollegaer i vores region.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-277 

Startdato: 1 september 2020, eller efter aftale. 

Ansøgningsfrist: 1 september 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Erika Tidselbak på tlf. (+299) 947126 eller på e-mail: erti@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(24).pdf

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia