sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Teknikimik Ilinniarfimmi illuliortoq imaluunniit sanasutut ilinniartitsisoq - Tech College Greenland

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 16-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-07-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82262943
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Er du en dygtig snedker eller tømrer, der er så god til dit fag, at du kan undervise i det på KTI Bygge- og anlæg i Sisimiut? Er du klar til nye udfordringer? Vil du undervise Grønlands kommende tømrersvende?
Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, så er det DIG, vi søger.

OBS. – der er indgået nye aftaler på området, der har medført stort lønløft.

Teknikimik Ilinniar?k (KTI) er en underliggende enhed under Grønlands Selvstyre, der på adresser i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt Gymnasiale Uddannelser GUX.
KTI er endvidere hjemsted for to ingeniøruddannelser, der drives i samarbejde med ARCTIC - DTU.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

KTI har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling med vækst i aktiviteter, hvor der udbydes flere adgangsgivende kurser på uddannelsesområderne.

Om stillingen:
Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede tømre.

Vi tilbyder:

 1. et godt arbejdsmiljø med engagerede og fagligt højt kvalificerede kolleger.
 2. et job med udfordringer og et team, der lægger vægt på dialog og samarbejde.
 3. muligheder for selvstændigt at udfylde jobbets indhold.
 4. erhvervspædagogisk kursus, ifald du ikke har gennemført dette.
 5. en skole i udvikling med vilje til at gøre en forskel i det grønlandske samfund.

Vi forventer, at
 1. du har en relevant faglig uddannelse som snedker eller tømrer – gerne suppleret med en videregående-/teknikeruddannelse.
 2. du har erhvervserfaring.
 3. du kan dokumentere dit faglige og teoretiske niveau.
 4. du har IT- kompetence på mere end brugerniveau.
 5. har lyst til at undervise unge og voksne.
 6. du er teamorienteret og indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med kolleger om løsning af undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pædagogisk karakter indenfor grundforløbet, hovedforløbet og skolens udbud af kursusforløb
 7. At du taler mindst to af de følgende tre sprog: engelsk, dansk og grønlandsk.

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Uddannelseschef John Plambek tlf.: +299 861600  - 532824 e-mail: jopl@kti.gl eller Inspektør Jesper Berg Serverinsen tlf.+299 861636, e-mail: jese@kti.gl


 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia