sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Qeqqata Kommunika

Den integrerede daginstitution Nuniaffik søger 2 uddannede pædagoger

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 24-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-02-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84456900
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge

Integreret daginstitution Nuniaffik er placeret på Aadammip Aqq. 4A i den sydlige del af byen.

Der er plads til 62 børn mellem 0-6 år, som er fordelt i to afdelinger i 4 stuer. Personalenormeringen er på i alt 14,5, 12 ansatte i stuerne, rengøringsassistent, leder og en deltids køkkenmedarbejder.

Du vil referere til Daginstitutionslederen.

Kvalifikationer:

Du skal være medansvarlig til at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, endvidere arbejde ud fra Qeqqata Kommunia politiske visioner, personalepolitikken, børn- og ungepolitik- og pædagogiske målsætninger, som redegøres under Qeqqata Kommunias hjemmeside.

Vi har behov for:

 • Kan arbejde stabilt
 • Har vilje til vidensdeling
 • Kan tage medansvar
 • Imødekommende overfor kollegaer og forældre
 • Anerkendende for børnenes udviklingsstatus

Vi forventer:

 • At du har kendskab til pædagogik og gældende lovgivning og de 7 lærerige principper.
 • At du er fleksibel, menneskeligt og kan rumme forskellige holdninger, er betryggende og medansvarligt.

Arbejdspladsværdier:

 • Ligestillet arbejdsmetoder
 • Udnyttelse af kompetencer
 • Videns deling
 • Medansvarlighed
 • Arbejde med udgangspunkt i børnenes status
 • Tæt samarbejde med forældre

Arbejdspladsen:

Som pædagog har du primært ansvar for:

 • Stueledelse
 • Den ene skal arbejde i vuggestuen med børn fra 1½-3 år, og den anden skal arbejde i daginstitutionen med børn fra 4½-6 år.
 • Når souschefen og afdelingslederen ikke er tilstedeværende, skal du varetage deres opgaver
 • Bidrage til pædagogiske tiltag

Forudsætninger:

 • Uddannet som pædagog
 • Kendskab til den gode daginstitution

Vi kan tilbyde:

 • Glade kollegaer, værdsætte ligestillet arbejdsgang, fleksibel overfor ændringer. Vi er gode til at udnytte kompetencer.
 • Adgang til gratis fitness
 • 20 minutters gåtur i grupper en gang om ugen.

Straffe- og Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Kontrakt:

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved at kontakte lederen for daginstitutionen Nuniaffik Johanne Davidsen, tlf. 86 64 25 eller Daginstitutionschef Navarana Lennert, tlf. 86 74 02

Ansættelse skal ske den 15. marts 2023 eller efter aftale.

Din ansøgning:

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal medsendes.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia