sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Jordemoder til Region Disko/ Aasiaat sygehus, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 25-11-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-01-2022
Suliffissamut ID normut: 330915210
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Jordemoder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

 
Oqarasuaat 000000000

Vil du have medindflydelse, bidrage til kontinuitet og gøre en forskel for den gravide?

Region Disko søger jordemoder fra 15.02.2022 eller snarest derefter. Vi foretrækker en fastansættelse, men hører også gerne fra dig, selvom du umiddelbart kun er interesseret i et vikariat.

Da fødslerne pr. 01.06.2019 blev flyttet til henholdsvis Ilulissat og Nuuk, vil stillingen primært omhandle svangre undersøgelser, 16. ugers terminsscanninger, sundhedsfremmende og forbyggende indsatser samt medicinske aborter. Stillingen er vagtfri.

Du trives med et bredt arbejdsområde og udfordringer

Som jordemoder i Region Disko er du, med base på Aasiaat Sygehus, tovholder for alle gravide i regionen. Du varetager selvstændigt graviditetsundersøgelser indtil 37. uge (evt. inklusiv 16. ugers scanning), barselspleje og efterfødselssamtaler. Derudover deltager du i tværfaglige forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som tidlig Indsats, fødselsforberedelse (MANU) samt præventionsrådgivning i Præventionsklinikken. Du har et tæt samarbejde med dine kolleger i de to byer og 7 bygder i Region Disko. De gravide fra bygderne kommer til jordemoder i Aasiaat, og jordemoderen besøger de to større byer for at tilse de gravide der.

Du brænder for at gøre en forskel

Jobbet kræver, at du er fleksibel, fagligt velfunderet, selvstændig og at du har gode samarbejdsevner. Du vil få et stort ansvar, hvorfor det er vigtigt, at du har nogle års erfaring.

Du får medindflydelse på dine arbejdsopgaver, et bredt arbejdsområde med mange spændende opgaver og gode udviklingsmuligheder. Men først og fremmest kommer du til at arbejde med kontinuitet et sted, hvor din arbejdsindsats gør en stor og synlig forskel.

Sundheds Region Disko

Aasiaat ligger i Region Disko i Nordvestgrønland. I regionen ligger også 3 byer og 7 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Aasiaat by bor der ca. 3.100 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Regionen ligger nord for polarcirklen i fantastisk natur – om vinteren med mørketid og nordlys, om sommeren med midnatssol og hvaler.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-455

Startdato: 15.02.2022

Ansøgningsfrist: 17. januar 2022

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes hos ledende regionssygeplejerske Suzanne Rasch på szra@peqqik.gl eller tlf. +299 89 42 71 / +299 58 8945 eller hos jordemoder i Region Disko Cecilie Risør på cris@peqqik.gl eller telefon +299 894261

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: personale@peqqik.gl

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia