sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Jurist til indkøb i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 13-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-09-2020
Suliffissamut ID normut: 330327529
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Politi, illersornnissaq & eqqartuussiveqarneq
Atorfiup taaguutaa: Jurist
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Jura og retsvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vedholdende og fremdriftsorienteret jurist til indkøb i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. 

Indkøbsafdelingen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en jurist til udbud og kontraktarbejde. Afdelingen har indkøb til Det Grønlandske Sundhedsvæsen som ansvarsområde. Målet er at skabe optimale rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser, gældende såvel det operationelle som det strategiske indkøb.

Som jurist skal du målrettet arbejde med udbud og kontrakter med henblik på optimering af indkøbsprocesser og realisering af besparelsespotentialet.

På baggrund af din strukturerede tilgang i løsningen af opgaver formår du at identificere, konkretisere og beskrive problemstillinger samt agere løsningsorienteret inden for de rammer, der er sat for driften af Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Du evner at inddrage relevante fagpersoner i din opgavevaretagelse og tilegne dig fornøden viden til sikring af et velfunderet udbuds –og kontraktgrundlag. 

Vi tilbyder:

En nyoprettet stilling med gode udviklingsmuligheder i varetagelsen af opgaver. De primære arbejdsopgaver og ansvarsområder er:

  • Sekretær, koordinator og struktursætter gældende Apparaturudvalgets arbejde
  • Udarbejdelse, indgåelse, implementering og styring af kontrakter
  • Udarbejdelse og gennemførelse af udbud fra idé til implementering
  • Håndhævelse af indkøbspolitik, retningslinjer og procedure i relation til indkøb
  • Tværgående samarbejde og koordinering på indkøbsområdet. 

Vi søger en kollega, som:

  • Er uddannet cand.jur., cand. merc. jur. eller tilsvarende.
  • Er udadvendt, opsøgende og vedholdende af natur og som evner at prioritere, koordinere, formidle, vejlede, følge op og fastholde kollegaer i forhold til de indkøbsmæssige rammer, der gælder i organisationen og stillingsvaretagelsen.
  • Er typen, der ser muligheder fremfor begrænsninger og som sikrer en kontinuerlig fremdrift i opgavevaretagelsen med en ”ja-hat-attitude”
  • Evner at samarbejde på tværs af faggrupper og interessefelt
  • Har erfaring med kontraktarbejde og udbud, hvilket dog ikke er et krav. 

Om os:

Du bliver en del af en spændende afdeling i udvikling, hvor uddelegering og selvstændigt ansvar i opgaveløsningen er nøgleordene og altafgørende i den daglige drift.

Afdelingen lægger vægt på at støtte, supplere og sparre med hinanden i forhold til løsningen af afdelingens opgaver og udvikling af afdelingen generelt. Afdelingen har en stor og alsidig kontaktflade samt en uformel omgangstone og gode kollegaer.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 kliniske områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-272 

Startdato: 1. november 2020 

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 24. september 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Indkøbs- og Logistikchef Ann Kelsen på tlf. (+299) 34 45 77 eller på e-mail: ANKE@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(23).pdf
 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq
RS Entreprenør ApS
Nanortalik
Nuuk wellness & bodycare