sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kalaallisut atuartitsisunik ilinniarnertuunngorniarfimmi nutaamik isumalioriaatsit atorlugit atuartitsisinnaasunik ujaasivugut

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 07-06-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-06-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-73938703
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Atorfiit inuttarsarsiussat
Kalaallit inuusuttaanut periarfissiuussineq pilersikkusuppiuk, assersuutigalugu inerisaaqataanikkut alimasissumik atuartitsillutit ilinniarnertuunngorniarfimmi piumasaqaatit qaffasissusaat atorlugu, illiusimassaaq qinigarput. 
GUX – Kikkuuvugut?
GUX Sisimiuni ilinniarnertuunngorniarfiuvoq aalaakkaasoq nutaaliortorlu, peqataasinnaavutit eqqarsaasersueqataallutit. Qinnuteqartut sullippagut, ilinniaqqiffissaminnut ingerlariaqqinnginnerminni ilinniarnertuunngorniarnikkut periarfissiuulluarusullugit. Atuartitsinerup nalinginnaasup atuarfimmi saniatigut, periarfissaqassaatit inuusuttut nunatsinniittut sumiluunniit najugaqaraluaruit atuartissinnaassallugit. GUX-ip Sisimiuni ilinniarnertuunngorniarnerit nutaat ingerlappai, taamaammat atuartitsisut nutaaliorsinnaasut pisariaqartippagut. Atuarfimmi atuartitsisutut inuusuttut atuartissinnaavatit najorlugit atuarfimmi, kisiannili inerisaaqataallutit alimasissumik atuartitsinikkut inuusuttunut inersimasunullu nunatsinni. GUX Sisimiut suleqateqarpoq ilinniarnertuunngorniarfik Islandimiittoq, Savalimmiuniittoq Danmarkimiittorlu, periarfissaqartitsilluta Nunat Avannarliit sammivigalugu ilinniarnertuunngortoqarsinnaalluni.

Nalinginnaasumik piumasaqaataavoq kalaallisut ilinniarnertuunngorniarnermi atuartitsissagaanni cand. mag.-imut ilinniarsimanissaq tassungaluunniit assigusumik. Periarfissaqarputilli peqatigaluta piginnaasassat angutsersinnaassallugit atorfininnikkut, uagutsinnut tulluukkuit.
 Peqataarusussuseq takorluuisinnaassuseqarluartoq atuartitsinermut pigigukku, attavigisigut periarfissat eqqarsaatigigukkit, piffissap ilaannaanik imaluunniit tamakkiisumit atuartitserusukkuit.

GUX-Sisimiut – ilinniarniarfiuinnanngilaq!
GUX-Sisimiuni ataatsimoorluta anguniagaraarput inuttut pissuserissaalernissaq inuunerullu sinnerani ilikkagaqarnissaq ileqqussaatut isigineqartut malillugit aamma pisortatigoortuunngitsumik attaveqartarnikkut, taamatut inuttut ataasiakkaatut, inuit akornanni aamma inuiaqatigiinni iluaqutaasussamik.
Taamaattumik uagut ilinniarnertuunngorniarfipput makkuninnga ilisarnaateqarpoq:

Nutaaliornermik aamma suleqatigiit suleqatigiilluarnerannik
Pædagogik aamma didaktik tamatigut suliffeqarfimmi immikkoortuni tamani ineriartortitsinermut suliniutitigut ulluinnarni pingaartuutinneqartarput. Ineriartortitsisoqassappat uagut tamatta pimoorussinerput ilisimasagullu apeqqutaalluinnarput.

Arlalinnik oqaaseqarnermut didaktik aamma sulianut tunngasunik alapernaanneq
Ilinniartitsinerput ilinniartunut assigiinngitsunik oqaatsitigut piginnaanilinnut tunngasuuvoq, taamaammat arlalinnik oqaaseqarnermut didaktik ilinniartitsinerni tamani ilaalluinnarpoq. Suliatigut aamma didaktiskiusumik alapernaanneq taamaattumik illit uagutsinni ilinniartitsisutut pingaaruteqarluinnarpoq.

Inissaqartitsineq aamma isumassuineq
Inuusuttut assigiinngitsunik inuunerminni atugaqartuusut aamma inuunerminni misilittagaqartuusut sullitaraavut. Taamatuttaaq ilinniartitsisoqatigiit inuttut aamma kulturikkut assigiinngisitaartumik tunuliaqutaqartuullutik. Oqaloqatigiittarnikkut aqutsisut, ilinniartitsisoqatigiit aamma ilinniartut akornanni suleqatigiinneq taamatut inissaqartitsinermi aamma isumassuinermi piumasaqaataalluinnartuuvoq.   

eGUX – e-Ilinniartitsineq aamma Ungasianit Ilinniartitsineq
GUX-Sisimiut ukiorpassuarni internet aqqutigalugu ilinniartitsinermik aamma ungasianit ilinniartitsinermik neqerooruteqartartuuvoq, tamanna siunissami annertusiniarparput. Tamatuma kinguneranik illit GUX-Sisimiuni ilinniartitsisutut klassini ilinniartunik gymnasiami ilinniartunik tamannalu ilutigalugu Kalaallit Nunaanni allaneersunik ilinniartitsininnik malinnaasoqartassaaq. E-ilinniartitsinermik aamma ungasianit ilinniartitsinermik misilittagaqartuunngikkuit uagut isumagissavarput illit pædagogiskiusumik aamma didaktiskiusumik pikkoriffeqalernissat. Atorfinitsitsisoqassappat malugeqquneqarpoq e-ilinniartitsineq aamma ungasianit ilinniartitsineq tassaammat ilinniartitseriaaseq kikkunnut tamanut GUX-Sisimiuni sulisunut aammattaaq PG kandidatinut atuutilissammat.

Naatsorsuutigaarput
- ilinniartitsisoq suliatigut pikkorilluartoq aamma didaktiskiusumik soqutigisaqartuusoq, namminerlu ilinniartitseriaasissaminik ineriartortitserusuttoq.
- ilinniartitsisoq inuusuttunik taakkulu kulturinit assigiinngitsuneersuusut ilikkagaqarnissaannik aamma arlalinnik oqaaseqartuunerannik soqutiginnittuusoq.
- ilinniartitsisoq klassiinnaanngitsoq aamma avammut qimerluuisinnaasoq, ilinniarnertuunngorniarfiullu ineriartortinneqarnerani suleqatigiiaarluni, soorlu aamma aqutsisut, ilinniartitsisut ilinniartullu peqatigalugit ineriartortitseqataarusuttoq.

Neqeroorutigisinnaavavut
- sullivimmi avatangiisit allanngorartut, piffissaq suliffiusoq tassaasariaqanngilaq nal. 8-init 16-ip tungaanut.
- sullivimmi avatangiisit aallussilluartuusut ineriartortitsinermi suliniutinut peqataanissamut aamma ilinniarnertuunngorniarfimmut nammineq sunniinissamut periarfissaqarluarfiusut.
- sullivimmi avatangiisit suliatigut sunniuteqarfiulluarfiusartut, tassani pædagogisk-didaktiskiusumik workshopit, suleqatigiiaarluni suliaqartarneq aamma ulluinnarni didaktiskiusumik oqaloqatigiittarneq pingaartinneqarluartartuullutik.

Kiisalu Sisimiut, Kalaallit Nunaanni illoqarfiit annersaasa tullersaasut kalaallillu pinngortitaat pinnerluinnartoq eqqaamioralugu, inuuneq nutaaliaalluinnartoq ilinnut neqeroorutigisinnaavaat aamma ajornanngitsumik silami misilittagaqarnissamut periarfissaqarluarluni.  

Ansøgningsfrist d. 20/6-19
Immitsinnut pisussaatippugut qinnuteqartunik ingerlaavartumik suliaqartarnissamut.
Atorfinitsitsineq pissaaq 1. aggusti 2019-imiit imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Paasissutissat sukumiinerusut
Atorfik pillugu sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit rektori Poul V.B. Jensen attaveqarfigisinnaavat telefonnr.:
+299 86 76 12/ mobil: +299 55 86 77 imaluunniit mailikkut: poje@kti.gl
Aammattaaq nittartagarput alakkarneqarsinnaavoq: www.kti.gl /GUX

Aallaavigineqassaaq isumaqatigiissutit tunngavigalugit atorfinitsitsisoqarnissaa qinnuteqaateqartorli Kalaallit Nunaanni pisortat suliffeqarfiini tjenestemandinut inatsisit tunngavigalugit tjenestemandioreerpat, taava tjenestemanditut atugassarititaasut tunngavigalugit atorfinitsitsisoqarsinnaavoq.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut