sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfik (KANUAANA), Sisimiuni immikkoortortami aqutsisussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 04-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81790412
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Fiskeri og fabrik

Til regionskontoret i Sisimiut søger vi en velkvalificeret og servicemindet stationsleder til kontrollens mange udfordrende opgaver. Kontoret består af 5 medarbejdere, hvoraf stationslederen er den ene. Hovedopgaverne er koordination af kontorets monitering, overvågning og kontrol af grønlandsk fiskeri og fangst i et tæt samarbejde med GFLK’s ledelse. 
 
Kvalifikationer

 • Relevant uddannelse og erfaring inden for fiskeri- og jagtkontrol.
 • Relevant ledelseserfaring er en fordel.
 • Godt kendskab til love og bekendtgørelser på området for fiskeri, fangst og jagt.
 • Kendskab til GFLK’s procedure og indrapporteringssystem er en fordel.
 • Du kan arbejde selvstændigt og er beslutningsdygtig, også når det går stærkt.
 • Du er stabil og har et godt overblik.
 • Du har gode samarbejdsevner over for kolleger og samarbejdspartnere.
 • Du er moden, fleksibel og kan arbejde under pres.
 • Du skal kunne tale og skrive grønlandsk og dansk. Gode engelskkundskaber er en fordel.

Arbejdsopgaver
 • Ledelse af regionskontoret, herunder planlægning af de daglige kontrolopgaver.
 • Planlægning af kontrolkampagner i samarbejde med GFLK’s ledelse.
 • Administrative opgaver, herunder ansvar for vedligehold og reparation af materiel og udstyr.
 • Indgår i den daglige vagt på lige fod med medarbejderne.
 • Deltagelse i div. arbejdsgrupper APNN/GFLK om kontrol og risikoanalyser.
 • Høringspart til IT-udvikling m.v.
 • Høringspart til nye regler og lovgivning.
 • Lokal kontakt til kommunale myndigheder og fisker- og fangerorganisationer.
 • Arrangere informationskampagner for fiskere, fangere og kommunekonsulenter i samarbejde med GFLK’s ledelse.

Arbejdstiden vil være varierende, og der arbejdes efter vagtplaner, der udarbejdes månedsvis forud. Du skal være indstillet på at arbejde på alle tidspunkter af døgnet og alle ugens dage.

Om dig
Endvidere lægger vi vægt på, at du er serviceminded, hjælpsom og tilgår dagligdagen med godt humør. Du skal være struktureret og skal kunne levere og afslutte opgaver i god kvalitet og til tiden. Vi lægger også vægt på, at du er villig til at yde en ekstra indsats, når det gælder. 
Grønlands Fiskerilicenskontrol opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fiskerilicensinspektør Michael D. Pedersen tlf. nr. 345000.

Ansøgningsfrist:
Ansøgninger skal være GFLK i hænde senest mandag d. 29. marts 2021.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat snarest eller efter aftale.
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Nuuk Cafe
Nuuk
Vectrus Services A/S
Pituffik, Thule Air Base
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen