sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Katersugaasivilerisoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 11-11-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-01-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-77356620
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab

Museumsinspektør til det immaterielle kulturarvsområde
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA) søger museumsinspektør med primær arbejdsområde inden for det immaterielle kulturarvsområde. Stillingen ønskes besat d. 1. februar 2020 eller snarest derefter.

NKA har ansvaret for beskyttelsen af den immaterielle kulturarv i Grønland. Inspektørens særlige arbejdsområde omfatter varetagelse af NKAs og Grønlands interesser og forpligtelser over for UNESCOs Konvention til beskyttelse af den immaterielle kulturarv. Inspektørens primære opgave består således i at identificere og definere elementer af immateriel kulturarv, som findes i Grønland. Inspektøren skal i denne sammenhæng udarbejde og løbende opdatere en fortegnelse over kendt immateriel kulturarv ved at inddrage samfund, grupper og relevante organisationer.

I øvrigt har inspektøren ansvaret for det etnologiske arbejde med særlig henblik på kortlægning af begrebet om immateriel kulturarv og dets indhold i samarbejde med andre inspektører. Inspektøren skal således være med til at udarbejde en strategi og prioritering mhp. afdækning af området.

Stillingen ønskes besat med en Ph.D eller en kandidat i antropologi/etnologi eller kulturhistorie eller en tilsvarende kandidatuddannelse. Ansøger skal have et indgående kendskab til grønlandsk sprog, kultur og historie.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og DM eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation. Der er ikke knyttet nogen bolig til stillingen.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Direktør Daniel Thorleifsen på tlf. 34 2201.

Til ansøgningen vedlægges bilag, herunder CV, eksamensbeviser og udtalelser og deadline for ansøgning er den 7. januar 2020.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia