sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Klinikassistent, Narsaq Tandklinik, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 13-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-08-2021
Suliffissamut ID normut: 330693890
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Klinikassistent
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du stabil og leverer du resultater af høj kvalitet? Så er det dig, som vi søger.

Du får et spændende job, hvor du hurtigt udvikler både dine faglige og personlige kompetencer samt får værdifuld erfaring. Tandplejen i Grønland byder nemlig på forskelligartede udfordringer, da du vil møde mange patienter i alle aldre med forskellige behov.

Den forebyggende og opsøgende indsats prioriteres højt, og derfor har vi også et tæt samarbejde med både forældre og børn i byen. Her er god mulighed for medinddragelse i tilrettelæggelsen af det opsøgende arbejde.

Ligeledes er kvaliteten i vores arbejde afgørende for patienten, hvorfor vi følger klare procedurer og retningslinjer, som skaber tryghed og ensartet arbejdsgange. Herudover samarbejder og sparrer vi hele tiden om at effektivisere og udvikle arbejdspladsen med fokus på at løfte kvalitet og service.

Hvem er vi?

Vi er tre fastansatte, én tandlæge og to Kigutigissaasut. Vi har en klinik ved skolen, og har to stole, også brænder vi for at gøre en forskel. Vi engagerer os i hinanden både fagligt og socialt. 

Hvem er du?

  • Trives blandt andre mennesker i alle aldersgrupper
  • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk
  • Fleksibel og gode samarbejdsevner
  • Som person er du stabil, imødekommende og omhyggelig

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-208 

Startdato: 1. september 2021 eller efter aftale 

Ansøgningsfrist: 15. august 2021 (se bort fra ansøgningsfristen andetsteds i denne annonce)

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved chefdistriktstandlæge Malu F Jensen på tlf. (+299) 66 45 40 eller på e-mail: mjje@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her: 

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(56).pdf

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads. 

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk 

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia