sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Klub Aningaaq søger Leder

Kommune Qeqertalik

Qasigiannguit
Ikkunneqarpoq: 06-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-07-2020
Suliffissamut ID normut: 330299607
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Afdelingsleder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Pædagogisk ledelse
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive

FRITIDSKLUBLEDER I QASIGIANNGUIT

Kommune Qeqertalik, Qasigiannguit, søger en udadvendt og inspirerende person med gode samarbejdsev- ner til stillingen som Aningaaq Klubleder i Qasigiannguit.

Så hvis du er interesseret i arbejde med børn og unge og har viljen til at deltage aktivt i udviklingen i Skole- pasning og Fritidsklubbens indsats i kommunen er der en stilling som ledig til besættelse pr. 1. August 2020 eller efter nærmere aftale.

Aningaaq Fritidsklubben er et arbejdsplads, som er delt i to. Huset har omkr. 60 pladser for børn i løbet af én dag, i skolens åbentimer. Til yngre børn er der åben fra 7:30 – 16:30 og til unge er der åben fra 19:30 – 22:30.

Arbejdet som Aningaaq Klubleder vil indebære følgende arbejdsområder:

 • være den ansvarlig for fritidsklubbens planlægning

 • koordinere eksisterende ressourcer

 • igangsætte konkrete klubbens projekter

 • samarbejde med relevante arbejdspladser

 • kan arrangerer af mindre og større projekter

 • være med til kommunens børnepolitik bliver synliggjort og opfølgning af det

 

Udover en grunduddannelse indenfor social- eller sundhedsområdet eller en anden relevant uddannelse skal du:

 • være udadvendt

 • være inspirerende

 • have overblik

 • have gode samarbejdsevner

 • være dobbeltsproget, grønlandsk og dansk

 • have erfaringer med planlægning samt opfølgningsarbejde

 • være fleksibel

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen bliver klassificeret ifg. din relevant uddannelse, som månedslønnet med et tillæg.

 Der stilles ikke bolig til rådighed.

 

Nærmere oplysninger om stilling kan indhentes ved henvendelse til Timi Tarnimilu Lederen Laila Mikaelsen på e-mail: laim@qeqertalik.gl eller Telefon: 38 71 68.

 

Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse samt tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af

eksamensbeviser samt eventuelle arbejdsgiverudtalelser skal være kommunen i hænde senest den 27. Juli 2020.

Ansøgning fremsendes til:

Email: hr@qeqertalik.gl

 

Eller pr. post til:

Kommune Qeqertalik Aasiaat Niels Egedes Plads 1 Postboks 220

3950 Aasiaat

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia