sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Køkkenleder til Ilisimatusarfiks kantine

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 19-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85442687
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Butik og service

Ilisimatusarfik søger Køkkenleder til Ilisimatusarfiks kantine.

Ilisimatusarfiks kantine producerer morgenmad og frokost til ca. 200 personer dagligt - både studerende, ansatte og undervisere, der har sin gang på campus Ilimmarfik.
Der vil derudover også være forplejningsopgaver ved mødeaktiviteter - ligesom Ilisimatusarfik leverer mad til større arrangementer såsom reception, dimission m.m.

Der følger også en kolonialopgave med jobbet - og her sørger du for at kiosken er fyldt op.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen og vil ligge fleksibelt mellem kl. 7-15 på hverdage.
Stillingen ønskes besat 1. juli 2024 eller snarest mulig efter aftale.

Dine vigtigste opgaver
Du vil have den daglige og faglige ledelse af Ilisimatusarfiks kantine.

Du har erfaring med at arbejde og lede et køkken eller lignende - og har mod på udvikling og tilpasning i samarbejde med nærmeste kolleger og resten af Ilisimatusarfik.

Du har lyst til at være med i et køkkenfællesskab, som i perioder producerer sund og god mad, som ofte er lavet fra bunden.
 
Dine kompetencer
Vi ønsker os en kollega som først og fremmest er køkkenfagligt uddannet - og gerne også med erfaring og kendskab til gruppen af studerende, ansatte og undervisere.

Du vil være en del af den daglige drift - herunder madlavning og rengøring, og kan med jævne mellemrum også deltage i aften- eller weekendarbejde, hvis driften kræver det (højtider, arrangementer og lignende).
 
Du vil være en del af opgaven med at bestille varer hjem, lave madplaner, tage hånd om bestilling af varer m.m.

Du skal også være med til at udvikle arbejdsgange for levering af varer til Ilimmarfik samt varetage de budgetmæssige og administrative opgaver, der er forbundet dermed - i samarbejde med de relevante afdelinger i huset.

Du er vant til at bruge pc og ikke er bange for at lave et skema eller andet formidlingsmateriale, som kan være relevant for kantinens arbejde.
 
Du har lyst til og gerne erfaring med at arbejde med økologi som den røde tråd i det meste af det, vi gør.
 
Har du lyst til at bage, sylte, lave marmelader og have øje for at bruge resterne? Så er det lige dig vi søger.

Vi drømmer også om, at du som person er engageret i dit arbejde og dine kollegaer, er mødestabil og udviser imødekommenhed i samarbejdet.

Måske har du erfaring fra lignende stilling og vil byde ind med gode idéer.

Ikke mindst trives du med kontakt til en meget mangfoldig campus gruppe, der alle har holdninger og meninger om maden, smagen og udseendet.

Vi tilbyder en veletableret arbejdsplads, der ligger på Campus Ilimmarfik. Køkkenet er placeret i hjertet af huset.

Dit daglige arbejde vil være sammen med 3 køkken medhjælpere med køkkenerfaring.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Charlotte Lund Mølgaard  på tlf. + 299 385614.  Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

  • Institut for Læring
  • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
  • Institut for Kultur, Sprog & Historie
  • Institut for Sundhed & Natur
Om Fællesadministrationen
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia