sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kalaallit Nunaanni Brugseni

Kokke søges til Nuuk i naturskønne Grønland / Nuummi Kalaallit Nunaanni pinngortitarsuarmit avatangerneqaqqasumi igasussarsiortoqarpoq

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-10-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-11-2019
Suliffissamut ID normut: 330110620
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Akunnittarfik & neriniartarfik, Pisiniarfik & sullissineq
Atorfiup taaguutaa: Kok
Ilinniagaq: Kok
Misilittakkat - Annertunerusumik: Køkkenassistance
Oqaatsit:
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Nuummi Kalaallit Nunaanni pinngortitarsuarmit avatangerneqaqqasumi igasussarsiortoqarpoq

Brugsenimi Nuummiittumi iggavitsinni piginnaaneqarluartunik marlunnik Kalaallit Nunaanni nerisassiornikkut misigisassarsiornissamut piareersimasunik igasussarsiorpugut.
Nioqqutissiassanik nutaarluinnaasunik Nunatsinneersunik soorlu, tuttuminernik, umimmaminernik arfimininerllu nioqqutissanillu ilisimasaqarfigilluariikkannik tamanik suliaqarusussinnaavit?
Taamaappat, atorfik manna ilinnut naleqqutissaaq.

Kalaallit Nunaanni pisiniarfeqarfiit annersaannut ilaavugut, pisiniarfiutivullu sammisassanik inunnillu nuannaartunik ulikkaartuaannarput.
Suliffissatsialammik sunngiffinnilu Kalaallit Nunaanni pinngortitarsuarmi alianaatsumi misigisassarsiornissamut periarfissamik neqeroorfigaatsigit. Qinnuteqartutit naleqquttuuguit, angalanissamut aningaasartuutissat tamaasa isumagiumaarpavut illillu ilaquttavillu pitsaasumik najugaqarnissarsi qulakkiissallutigu.
Nangaajunnaarlutit Kalaallit Nunaanni misigisaqariartorit!

Delikatesseerniarfitsinnut iggavilimmut, tuniniaavittalimmut, cafértalimmut marlunnillu allanik immikkoortortalimmut ilaalissaatit. Pisiniarfimmi tuniniagassanik nammineq tunisassiornitta saniatigut pisunut assigiinngitsorpaalunnut sullitarisartakkatsinnullu aalajangersimasunut nerisassiortarpugut, ilaatigut atuartut 2.500-t missaanniittut nerisassiuuttarlutigit il.il.

Iggavipput immikkoortortaavoq nuannisaarfiusarlunilu assigiinngiiaartunik piorsarsimassuseqarfiusoq oqaatsinillu assigiinngitsunik pingasunik oqaluffiulluni. Suleqatissatit Kalaallit Nunaanneersuullutillu Danmarkimeersuullutillu Filippinerineersuupput. 

Brugseni Nuuk ukiumut 300 mio. kr. sinnerlugit kaaviiaartitaqartarpoq nerisassanik atortussanillu assigiinngitsorpassuarnik nioqquteqarluni. Pisiniarfik 160-it missaanniittunik sulisoqarpoq, ataaseq iggavimmi naalagaavoq, ataatsimik igasoqarluni tallimallu nerisassanik ikiortiullutik / cateriullutik. Delikatesseerniarfimmi tamarmi 30-t missaanniittunik sulisoqarpoq. Delikatesseerniarfik ammasuuvoq pisiniarfiullu ilaaniilluni taamalu pisianik sullissineq aamma ulluinnarni suliassaalluni.


Suliassat
Tunisassiassanik assigiinngitsorpassuarnik, kissartunik nillertunillu, tunisassiorneq
Atuartunik nerisassiuussineq suleqatit peqatigalugit
Pisinianik sullissineq

Illit piginnaasatit
Iggavimmi sulisutut ilinniarsimaneq ukiorpassuarniluunniit misilittagaqarnermik uppernarsaasinnaaneq
Ataatsikkut arlalinnik suliaqarsinnaaneq
Pitsaassutsimik akisussaaffigisanillu ilisimaarinninneq
Timikkut nukittuneq, sullivimmi tamanna pisariaqarmat
Piorsarsimassusikkut assigiinngissutinik paasinnissinnaaneq

Ilinnut neqeroorutigisinnaavavut
Suliffeqarfik ineriartorfiulluartoq
Suliffik soqutiginartoq suliamut piginnaaninnik takutitsiffigisinnaasat
Suleqatit pikkorissut akornanni pitsaasunik avatangiisilimmik suliffeqarneq
Atorfininnermi atugassat pitsaasut atorfininnermut atatillugu inissiamik neqeroorfigineqarsinnaaneq, pequteqareersumik imaluunniit pigisat nassiunneqarsinnaallutik
Atorfininnermut atatillugu suliffimmillu tunuarnermut atatillugu angalanerit isumaqatigiissusiornikkut aaqqiivigineqarsinnaapput
Piginnaasat naapertorlugit akissarsiaqarneq, ukiumullu feriefrirejseqartarneq
Piffissat suliffiit ullaakkuunerullutillu ulluuneraniipput, weekendillu allortarlugit sulinngiffiusarlutik.

Nuuk
Nuuk Kalaallit Nunaanni illoqarfiit pingaarnersaat 18.000-t missaanniittunik inoqarpoq. Illoqarfik inunnut qanorluunniit ukiulinnut sammisassanik neqeroorutissaqarluarpoq. Ilaqutariinnut assigiinngitsorpassuarnik periarfissaqarpoq meeqqanullu pitsaasunik atuarfeqarluni. Illoqarfimmi sammisassaqarluarpoq pisiniarnissamut, caféniinnissamut, filmeriarnissamut nalugiarnissamullu periarfissaqarluarluni. Kalaallit Nunaata sineriaani sumiiffinni allanisulli Nuuk pinngortitarsuarmit alianaatsumit avatangerneqaqqavoq piniarnissamut, aalisarnissamut angalaarnissamullu periarfissaqarluarluni. Ullut tamaasa inuit 3.000-t 5.000-llu akornanniittut Brugsenimut isertarput, taamaammat pisoqartuaannarlunilu sammisassaqartuaannarpoq.

Qinnuteqarnissamut killigititaq
Kingusinnerpaamik novembarip 24-anni, sioqqulluguluunniit.
Ingerlaavartumik oqaloqateqartoqartassaaq.
Atorfininneq: Sukkanerpaamik isumaqatigiissutigisarluunniit naapertorlugu.
Naleqquttumik qinnuteqartoqarnissaata utaqqinissaanut piumassuseqarpugut.

Qinnuteqaatit nittartakkatsigut nassiunneqassapput ugguuna: www.brugseni.gl/job
(e-mailikkuunngitsoq).

Atorfik pillugu apeqqutissaqaruit attavigiuk
Iggavimmi aqutsisoq Bo Hansen, tlf. +299 34 98 15, 07650d@brugseni.gl

Nittartagaq: www.brugseni.gl
Facebook & LinkedIn: Kalaallit Nunaanni Brugseni

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia