sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Kommune Qeqertalik Aasiaat Meeqqanut inuusuttunullu Isumaginninnermi siun-nersortimik pissarsiorpoq // Kommune Qeqertalik Aasiaat søger socialrådgiver indenfor børn og unge området

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 18-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-08-2019
Suliffissamut ID normut: 330061626
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration, Socialvæsen, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Socialrådgiver
Ilinniagaq: Socialrådgiver, (socionom)
Misilittakkat - Annertunerusumik: Forvaltningsret, Socialrådgivning, Sagsbehandling, sociale ydelser
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Kommune Qeqertalik Aasiaat søges en socialrådgiver indenfor børn og unge området, til besættelse pr. 1. September 2019 eller efter nærmere aftale. 

Stillingen ønskes besat med en socialrådgiver – gerne med erfaring på familie- og børn & unge-området.

Arbejdsområdet er følgende:

  • Rådgivning- og vejledningsopgaver i forhold til børn/unge, herunder familiebehandlingsopgaver
  • Plejeanbringelser, herunder etablering og godkendelse af plejefamilier
  • Sagsbehandling iht. gældende lovgivning på området
  • Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Forberedelse af sager til behandling i fagudvalg
  • Deltagelse i sagsbehandlingsmøder, samt relevante arbejdsgrupper
  • Oprydning og ajourføring af nuværende sager.
  • Deltagelse i borgerforvaltningens opgaveløsning generelt

 

Kommune Qeqertalik Aasiaat har vagtordning, hvori sagsbehandleren skal regne med at indgå i en sådan vagtordning.

Der vil ved besættelse af stillingen blive lagt vægt på selvstændighed, åbenhed, omstillingsevne og evne til nytænkning.

Løn- og ansættelsesforhold i. h. t. gældende overenskomst. Ved ansættelse af udenbys ansøger vil flytteomkostninger blive afholdt af arbejdsgiver samt stilles bolig til rådighed, hvor husleje betales i.h.t. gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Inuit leder Mariane Sørensen Larsen mars@qeqertalik.gl tlf. 38 70 89 eller afdelingsleder Ingelise Brandt mars@qeqertalik.gl tlf. 38 70 42 eller Kirstine Brandt kirb@qeqertalik.gl  tilf. 387048

Ansøgning med mærkning ”Socialrådgiver” skal være Kommune Qeqertalik Aasiaat i hænde senest den 19. august 2019 og sendes til:

Email: hr@qeqertalik.gl

Eller pr. post til:

Qeqertalik Kommune Aasiaat,

Postboks 220, 3950 Aasiaat


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia